Rökning är mycket vanligare i Göteborgs nordöstra stadsdelar än i övriga landet. En följd av det är att dödligheten i lungcancer bland män i Bergsjön är dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Nu startar Angereds Närsjukhus och Göteborgs Stad ett tvåårigt projekt för att halvera rökningen.

Hälsoprojektet har döpts till Rökfri Zon Nordost och drar igång på tisdag med en inspirationsdag i Hammarkullens Folkets Hus, med föreläsningar och diskussioner om hur rökningen i området kan minskas.

Planer på rökfri arbetstid

Här medverkar bland andra stadsläkare Per Haglind från miljöförvaltningen, som ska tala om det tobaksförebyggande arbetet, vad som återstår att göra och erfarenheter av rökförbud på skolgårdar och restauranger.

Kortedalas stadsdelschef Lars Brickzén fungerar som samordnare för de fyra stadsdelarna i nordost, Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala.

– När vi vet att hjärt- kärlsjukdomar, lungcancer och andra sjukdomar relaterade till rökning är överrepresenterad i vår befolkning är det en självklar uppgift att jobba för bättre folkhälsa. Den uppgiften tar vi på största allvar, säger Lars Brickzén.

Ett inslag som planeras är rökfri arbetstid på de kommunala arbetsplatserna, något som berör 5.000-6.000 anställda i nordost. Rökfri arbetstid har redan införts i Backa och Frölunda.

”Vi försöker med motivation”

7E9E.jpg
– I första hand vänder vi oss till anställda inom stadsdelsförvaltningarna. Men vi hoppas förstås att alla, både offentliga och privata företag, i nordost ska haka på kampanjen, säger Lars Brickzén.

Totalt rökstopp på jobbet är inte alltid så populärt. Hur man ska få med de anställda på det är inte utformat i detalj ännu, det är något som kommer att diskuteras på upptaktsdagen på tisdag.

– Men vi kommer inte att gå ut med skräckpropaganda eller jaga dem som inte följer ett eventuellt förbud. Vi försöker med motivation och att skapa förståelse för att detta är för individens eget bästa, säger Lars Brickzén.

– Med hjälp av olika ”morötter” ska vi försöka hjälpa individen att komma ifrån rökningen, som ju är ett bekymmer inte bara för hälsan utan också för ekonomin.

Rökning den enskilt största hälsorisken

Rökfri Zon Nordost är det nya Angereds Närsjukhus första stora hälsoprojekt. Målet är att halvera antalet rökare i de fyra stadsdelarna genom att mobilisera lokalsamhället och bedriva ett aktivt opinionsarbete.

– En stor del av sjukdomarna bland nordostborna kan förebyggas genom livsstilsförändringar. Rökningen är den enskilt största hälsorisken. Eftersom det är så många rökare i vårt område vore det helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart att som sjukhus inte arbeta förebyggande, säger Marianne Olsson, projektledare för Angereds Närsjukhus.

En viktig målsättning är att inrätta fler rökfria miljöer för att bidra till att fler slutar röka och att färre börjar. Parallellt är projektet också inriktat på att utveckla och marknadsföra den rökavvänjning som finns, till exempel via vårdcentralerna.

73EA.jpg

I nordöstra Göteborg finns fler rökande gravida och spädbarnsföräldrar än i övriga Sverige.

3517