Utbildning blir obligatorisk. I Göteborg bor ungefär tusen barn i familjehem och det tillkommer ständigt nya som inte kan bo kvar hemma. Vid årsskiftet stärks lagstiftningen för att skydda dem, bland annat kommer kommunerna att bli skyldiga att utbilda familjehemmen. Göteborg Stad deltar i socialstyrelsens arbete med att ta fram en nationell familjehemsutbildning.

Vid årsskiftet skärps lagstiftningen som handlar om skydd för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Några av förändringarna rör familjehemsvården. Kommunerna kommer till exempel vara skyldiga att anordna utbildning för familjehem.

För att stödja kommunerna tar socialstyrelsen fram en nationell familjehemsutbildning. Göteborg är en av kommunerna som deltar i arbetet.

”Finns alltid utrymme för förbättringar”
– Det är ett unikt föräldraskap att vara familjehemsförälder, därför behövs speciella utbildningar. Vi erbjuder sedan många år utbildning till alla som blir familjehem hos oss, säger Eva Kollberg, familjehemsutbildare i Göteborg.

– Det finns alltid utrymme för förbättringar och vi tycker det är jättebra att våra frågor lyfts fram, fortsätter hon.

Ytterligare en nyhet nästa år är att ett familjehem som får vårdnaden av barnet som bor hos dem, får de behålla kontakten med sin familjehemssekreterare om de vill.

Säkrar barnperspektivet
I lagen skrivs också in att alla barn som bor i familjehem ska har en egen utsedd socialsekreterare. Inom Göteborgs Stad ingår, förutom utbildning och stöd till föräldrarna i familjehemmet också just det att socialtjänsten arbetar för att varje barn får ha en så kallad barnsekreterare. Barnsekreteraren ska ha regelbunden kontakt med barnet under hela tiden i familjehemmet.