En ny "lots" som hjälper barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar ska inrättas i Göteborg, det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Lotsverksamheten är tänkt som en första, samlande ingång för den som vill veta hur samhället kan stödja en person med funktionsnedsättning. Här ska man få information och vägledning till de verksamheter och stödformer som finns, främst i kommunen, men också i Västra Götalandsregionen och inom Försäkringskassan.

Stödet kan se väldigt olika ut

Det kan handla om skolstarten och andra skolfrågor, socialt stöd, bostadsfrågor, rehabilitering och socialförsäkringar. Lotsen ska även kunna informera om stöd från brukar- och intresseorganisationer.

Nyordningen är bland annat tänkt att undanröja en del problem som föräldrar med barn med funktionsnedsättning ofta tar upp; tröstlösa möten med den offentliga apparaten, verksamheter som upplevs som motpart i stället för att vara till för dem, att olika enheter gör ungefär samma saker och att stödet kan se väldigt olika ut beroende på vem som fattat beslutet.

Tillgänglig för personliga besök

Lotsverksamheten ska vara inriktad på korta kontakter där familjen lotsas till skola, socialtjänst eller habiliteringen för en mer långvarig kontakt, om det behovet finns.
Social resursnämnd får nu i uppdrag att inrätta den nya verksamheten, ta beslut om var den ska finnas och hur mycket den ska kosta.

I kommunstyrelsens beslut sägs att lotsverksamheten bör vara tillgänglig för medborgarna genom personliga besök, telefon och e-post. Men det finns inga krav på att den ska vara jouröppen på kvällar eller helger.