Ska underlätta ansökningarna. Den 1 januari startar Ersättningsnämnden sitt arbete. Det är en ny statlig myndighet med uppdrag att ta hand om de utlovade ersättningarna till alla som utsattes för övergrepp och försummelser på fosterhem och institutioner under åren 1920 till 1980.

Ersättningarna är resultatet av den uppmärksammade Vanvårdsutredningen. I den uppdagades att många av de barn som hade placerats i hem och på institutioner under 1900-talet hade försummats och levt under svåra missförhållanden.

− Det är ett tungt ansvar att ta ett barn från sin familj. Många for illa i det nya hem som myndigheterna hade garanterat att de skulle få det bättre i. Staten har bett om ursäkt och nu ska ersättningen fullföljas, säger Annica Eriksson, planeringsledare för individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad.

Sammanlagt rör det totalt 5.000 personer i hela Sverige som kan komma att få ersättning.

Är en tillfällig myndighet
Ersättningsnämnden är en tillfällig myndighet, som ska finnas till och med den 31 december 2014, och det är dit man vänder sig med sin ansökan.

− Man kan gå in på ersättningsnämndens hemsida och hämta blanketter. Det är den bästa vägen att gå eftersom de hjälper den enskilde att efterfråga sekretessbelagda handlingar och via dem går det snabbast, säger Annica Eriksson.

Hur kan Göteborgs Stad hjälpa till?
− Konsumentrådgivningen kan ge stöd när det gäller hur man ska hantera de pengar man får. Om processen river upp gamla sår kan man vända sig till vårdcentralen för stödsamtal, säger Annica Eriksson.

Den nya myndighetens hemsida öppnar efter årsskiftet, först då går det alltså att gå in och hämta blanketter och få information den vägen.