Rågården i Olofstorp blir sannolikt platsen för den nya rättspsykiatriska vårdanläggning som ska ersätta Lillhagen någon gång kring 2011. En enig styrelse för Sahlgrenska Universitetssjukhuset satte på tisdagen ned foten i den känsliga frågan. Varpå företrädare för alla partier i Göteborgspolitiken ställde sig bakom förslaget.

Av de tre lokaliseringsförslag som låg på bordet – förutom Rågården även Sörslättshögen i Tuve-Säve och Gatersered i Askim – ansåg SU-ledningen läget i Olofstorp var det bästa när det gäller tomtens utseende och närheten till omgivande samhällsfunktioner.

Bättre säkerhet menar SU

– Vi har respekt för den oro som närboende har uttryckt. Man kan bara hoppas att ökad kunskap om verksamheten ska kunna svänga opinionen, sade sjukhusstyrelsens ordförande Jan Bergqvist när beslutet presenterades vid en presskonferens på tisdagen.

Den blivande anläggningen vid Gråbovägen får 96 vårdplatser i en byggnad som kommer att ligga i markplanet. Det kommer också att finnas plats för ett inhägnat frigångsområde.

Den nuvarande verksamheten i Lillhagen med 56 platser är inhyst i ett tio våningars höghus. Rastplatsen ligger på taket. SU-ledningen poängterar att både vårdkvalitet och säkerhet kommer att bli mycket bättre på den nya anläggningen jämfört med den nuvarande.

Detaljplaneförslag om ett till två år

Kravet på ökad säkerhet bottnar delvis i ett lagförslag som innebär att även personer som döms till fängelse i framtiden helt eller delvis ska kunna avtjäna sina straff på rättspsykiatiska anläggningar.

Enligt Kristian Pedersen, informationsansvarig på Stadsbyggnadskontoret, väntar nu ett planarbete som sannolikt kommer att ta ett eller två år i anspråk.

Därefter ska ett förslag till detaljplan läggas fram för politikerna i byggnadsnämnden, och sannolikt även i kommunfullmäktige.

Kan komma att överklagas

Att de ledande politikerna tycks ha tagit ställning redan nu ändrar inte den formella gången. När Göteborgspolitikerna slutligen sagt sitt kan beslutet mycket väl komma att överklagas.

Det blir då länsstyrelsen och slutligen kanske regeringen som får ta ställning till om den rättspsykiatriska anläggningen verkligen ska byggas i Olofstorp eller inte.