Tarja Högberg, enhetschef för ÄVO:s nya rekryteringsenhet. Foto: Nina Andersson

Stöd för chefer och jobbsökande. Hallå där Tarja Högberg, enhetschef för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens nya rekryteringsenhet som startade 1 oktober, varför startar den?

– Förvaltningen tar ett stort grepp om kompetensförsörjning, i det ligger att attrahera och rekrytera. Det är en stor förvaltning med en ökad personalomsättning på grund av ökad konkurrens om flera yrkesgrupper, men också sjukfrånvaro och pensionsavgångar. Vi kommer också att kräva bredare kompetens hos flera yrkesgrupper framåt, vi har Nära vård-reformen som till exempel kräver ansvar för medicintekniska produkter dygnet runt.

Vilka yrkesgrupper handlar det om?

 – Det är hög konkurrens om undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att nämna några. Det är också konkurrens när det gäller enhetschefer.

Vad ska ni göra på rekryteringsenheten?

– Det är inte spikat exakt vad vårt uppdrag kommer att vara, där har vi dialog med referensgrupper av chefer. Men det vi har som målbild är att vi ska ge ett tryggt och effektivt stöd till våra chefer i deras rekryteringar så att de känner sig trygga genom sin rekryteringsprocess. Det kan också handla om att samordna annonsering inom vissa delar i organisationen. Det kan låta konstigt att ha färre annonser, men det är för att det ska bli tydligare för den sökande.

Vad betyder rekryteringsenheten för dem som söker jobb hos ÄVO?

– Det ska bli tydligare och lite enklare för dem som söker jobb. Är det inte lika många annonser sparar det tid för jobbsökande, på det viset blir det en smidigare process. Vårt mål är att vi ska vara snabba i kommunikationen med alla sökande. Det är också viktigt, när jag söker jobb vill jag veta relativt snabbt om jag är aktuell eftersom det är hög konkurrens.

Kommer rekryteringsenheten att påverka de som använder stadens äldre-, vård- och omsorgstjänster?

– Jag tror att det kommer att öka möjligheten att få in den kompetens vi behöver i framtiden och det gagnar ju definitivt de äldre i slutändan och det är dem vi är till för.

Hur många jobbar på enheten?

 – Vi kommer att vara 15, men i dagsläget är vi 10 HR-specialister som jobbar med rekrytering plus jag som är enhetschef. Just nu håller vi på med introduktion av nya medarbetare och att se till att vi har ett gott samarbete på enheten. Det är en viktig nyckel för vi är få personer som kommer att stödja förvaltningens 340 chefer. Planen är att vi blir ytterligare 5 HR-specialister i början av nästa år.

Rekryteringsenheten startade i måndags, hur är stämningen?

– Jättebra! Alla är taggade och tycker det här är roligt. Vi ser nytta med det här för dem vi är till för och för vår förvaltning.