20 minuter på webben. Göteborgs Stad har i samarbete med Synskadades Riksförbund tagit fram en webbutbildning i syntolkning. Nu finns den tillgänglig för handledare och ledsagare – men också för anhöriga, vänner och bekanta till personer med synnedsättning.

Att syntolka är att beskriva det som syns men inte hörs. Utan syntolkning är det lätt att en person med synnedsättning går miste om viktig information i vardagliga situationer. Den nya utbildningen ger grundläggande kunskaper och råd för att höja livskvaliteten för personer med synnedsättning.

Åtta korta filmer och ett prov
– Jag möter i stort sett dagligen personer med olika typer av synnedsättning. Det är allt från personer som ser lite dåligt till de som bara ser konturer, färger eller så, säger Ewa Axelsson, demensundersköterska i Östra Göteborg, som har genomfört utbildning.

Utbildningen finns på webben och även som mobilversion på webbadressen LarDigSyntolka.goteborg.se. Den består av åtta filmer och tar sammanlagt 20 minuter att göra. Efter att ha sett filmerna finns möjlighet att göra ett prov. Den som klarar provet får ett diplom.

– Utbildningen är väldigt bra. Filmerna är tydliga och lättförståeliga, och det gick väldigt snabbt, smidigt och enkelt att göra den på datorn. Den har förändrat mitt sätt att vara kring personer med synnedsättning.

På vilket sätt?
– Jag försöker ännu tydligare att förklara och beskriva saker i omgivningen. Jag är mer konkret med vad som händer och hur det ser ut. Många har haft en bra syn tidigare i sina liv och kan skapa sig en bra minnesbild över hur saker och ting kan se ut. Det har jag med mig och försöker tänka ännu mer på. Vad löven har för färg och hur ser husen ut, eller vad exakt som byggs på ett ställe eller så, inte bara att jag använder svepande formuleringar.