Mytbildningen kring autism är stor. I januari startade en ny universitetsutbildning i Biskopsgården, finansierad av flera GR-kommuner och Göteborgs Stad, som ska öka kunskaperna och insikterna. Kursen vänder sig främst till anhöriga och yrkesverksamma.

”Handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum”. Så heter utbildningen på 30 högskolepoäng som nu erbjuds i Biskopsgården.

– Personer med en autism har ett annorlunda sätt att förstå, kommunicera och tolka sin omgivning. Fel hanterat kan det leda till konflikter, arbetsmiljöproblem och onödigt lidande för både personerna själva och de som arbetar med dem, säger Inger Albertsson, verksamhetschef inom Funktionshinder i SDF Biskopsgården.

A6A_2.jpg
Ger viktiga verktyg

Kursarrangör är Växjö Universitet, där utbildningen har funnits i tolv år. Vem som helst kan söka, men anhöriga till personer med funktionsnedsättning är prioriterade att komma in. Yrkesverksamma måste ha arbetat inom området i minst ett år.

– Jag har själv gått kursen och tycker att den ger viktiga verktyg inför mötet med personer med autism. Därför är det väldigt glädjande att vi nu kan erbjuda kursen här, säger Inger Albertsson.

En av föreläsarna är Nåkkve Balldin, som har arbetat med personer med funktionsnedsättning i 20 år. Han är socionom och verksam på Familjeforum i Stockholm och i Lund.

Avvikelser i hjärnan

– Det kommer hela tiden nya forskningsrön inom området, till exempel kring orsakerna till funktionshindret. Väldigt övergripande så betyder autism att det finns avvikelser i vissa delar av hjärnan, som påverkar hur signalsubstanserna skickas ut i tre delar av hjärnan, säger han.

6C44.jpgNåkkve Balldins föreläsningar handlar bland annat om hur man ska bli framgångsrik i mötet med personer som har den här typen av funktionshinder.

– Det finns många myter kring autism. Som till exempel att personerna inte skulle ha behov av sociala kontakter. Det stämmer inte. Däremot kan de ha svårt med samspelet och därför uppfattas som asociala, de saknar helt enkelt verktyg för hur man umgås, säger han.

Nåkkve Balldin understryker att vi måste akta oss för generaliseringar.

– Personer med funktionshinder är individer, och funktionshinder är individuella.

Fotnot: Kursen består av fyra kursveckor utspridda över ett år. Ny kursomgång i Biskopsgården startar i september 2009, ansökan sker via Växjö Universitet.