Den nya webbportalen www.socialresurs.goteborg.se ska göra det lättare att hitta till de 60-tal kommunala enheter för bland annat narkomanvård, mottagning för unga missbrukare och stöd till misshandlade kvinnor som sedan årsskiftet samlats i den nya sociala resursnämnden.

– Vår webbportal är viktig för att folk ska kunna hitta oss, veta var vi är, även om det säkert är så att många mottagningar redan är kända av människor som använder dem, säger Ulla-Carin Moberg på den nya sociala resursförvaltningen.

Hoppas på mer flexibel organisation

Rent fysiskt ligger enheterna kvar där de har legat, men att de har samlats under samma paraply ska ge bättre överblick och göra det lättare att samarbeta.

– Det är enheter som främst arbetar med sociala frågor som till exempel narkomanvård för vuxna, mottagning för unga missbrukare och kriscentrum för kvinnor respektive män, säger Ulla-Carin Moberg.

Med den nya organisationen ska det bli lättare att överblicka behoven och att samarbeta. Man hoppas få en mer flexibel organisation där man snabbare kan reagera om det uppstår förändringar i behoven.