Göteborgs Stad i nationellt samarbete. Nu kan alla som funderar på att bli familjehem göra ett självtest på webben. ”Vi hoppas testet kan inspirera och så ett frö. Behovet av familjehem är fortsatt stort”, säger Peter Håkansson på Familjehem Göteborgs Stad.

Familjehem Göteborgs Stad: Testa dig själv

Även om den stora tillströmning av ensamkommande barn har avtagit är behovet fortsatt stort av människor som vill öppna sina hem för barn och unga – även till barn som har föräldrar här i landet.

– Vi behöver ständigt fler familjehem. För tillfället vet jag att det finns flera barn som väntar på ett nytt hem på samtliga av våra enheter, säger Peter Håkansson.

Hoppas på ännu fler anmälningar
För att lättare hitta tänkbara familjehem har Göteborgs Stad gått med i ett nationellt samarbete mellan kommuner kring webbtjänsten www.familjehemsverige.se. Tjänsten ger information om vad det innebär att vara familjehem, ett självtest samt ett formulär där intresserade kan anmäla sig till sin kommun. Göteborg är en av dem.

– Sedan vi gick med i samarbetet strax före sommaren har vi fått in många anmälningar via den här intresseanmälan. Och nu hoppas vi på ännu fler. En fördel är att vi genom samarbetet får ett bredare underlag för rekrytering. Familjehemmet behöver inte ligga i samma kommun som där barnet bor, utan kanske i en grannkommun, säger Peter Håkansson.

Avgörande steg
Han framhåller att självtestet kan vara ett avgörande steg.

– Jag vet att många går och funderar på om det ska göra slag i saken, men de kommer inte till skott. Jag hoppas testet kan inspirera och vara första steget till att faktiskt göra en intresseanmälan. Vänder man sig till Familjehem Sverige vet man också att man kommer till kommunen, inte en privat aktör, säger Peter Håkansson.

Testet görs helt anonymt och det är bara personen själv som får se resultatet. Nästa steg är en intresseanmälan som hamnar hos handläggare i respektive kommun. Handläggarna kontaktar familjen och sedan görs sedvanlig utredning och matchning för att hitta en så optimal placering som möjligt. Alla som anmält intresse kontaktas. De som är nyfikna och vill ta det lite försiktigt bjuds in till mer information.

Alla typer av familjer
– Vi behöver alla typer av familjer. Det kan vara två vuxna, ensamstående, familjen kan ha barn eller vara utan barn. Det viktiga är att de vuxna är trygga personer och att familjen inte är trångbodd, säger Peter Håkansson.

Ett 40-tal kommuner är än så länge med i tjänsten familjhemsverige.se som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.