700 sommarvikarier först ut. En ny webbaserad utbildning ska ge alla nyanställda undersköterskor i Göteborgs Stads hemtjänst en likvärdig introduktion. Tanken är att visa alla delar som ingår i jobbet. Allt från vikten av praktiska kläder och bra bemötande till vilka lagar som styr arbetet.

Här hittar du introduktionsutbildningen

Tidigare har de enskilda stadsdelarna själva haft ansvaret för att introducera nya medarbetare. Det har gjort att introduktionen har sett mycket olika ut runt om i staden. Den nya utbildningen, som finns på webben, ska i stället ge alla en gemensam grund att stå på.

Den består av sex korta filmer där det dagliga arbetet hos två fiktiva brukare står i fokus, 40-åriga Linus som har nervsjukdomen ALS, och 80-åriga Maria, som har brutit lårbenshalsen.

Metoder och arbetssätt
Efter varje film finns frågor som måste besvaras via webben innan nästa film går att titta på.

− Det är viktigt att varje medarbetare går igenom utbildningen på egen hand. Var och en ska klicka i svaren. Det är inget man gör tillsammans i grupp, säger Erika Rodriguez Lindgren, projektledare på Senior Göteborg och satsningen Attraktiv Hemtjänst.

Introduktionen har flera syften. Bland annat att förbereda medarbetarna inför utmaningar och dilemman de kan komma att ställas inför, att informera om de förhållningssätt som genomsyrar verksamheten samt att berätta om gemensamma metoder och arbetssätt.

Förmedlar yrkesstolthet
Erika Rodriguez Lindgren är själv undersköterska från början. Hon tycker att utbildningens kanske allra viktigaste poäng är att visa på det stora antal arbetsuppgifter som ingår i arbetet.

− Man har så otroligt många uppgifter och när man ser det på film känner man en stolthet över att ”oj, gör jag allt det där?”. Det ger en yrkesstolthet som vi vill lyfta fram, säger hon.

Snart ska 700 sommarvikarier börja sina jobb och då kommer utbildningen att tas i bruk.

− Målsättningen var att filmerna skulle vara klara innan sommarvikarierna börjar – och det klarade vi, säger Erika Rodriguez Lindgren.

Lanserades under torsdagen
Utbildningen är ungefär 45 minuter lång och lanserades inför ett hundratal medarbetare inom hemtjänsten, bland annat några som själva medverkar i filmerna, på torsdagseftermiddagen.

Den har tagits fram inom ramen för Göteborgs Stads satsning på hemtjänsten, kallad Attraktiv Hemtjänst, där syftet är att hemtjänsten ska vara attraktiv både att ha och att jobba inom.