Seniorgym och trivselbad. Med fina, tillgängliga promenadstråk och närhet till torget ska nybyggda Kaggeledshuset bli ett nav för alla seniorer i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Utformat efter den senaste äldreforskningen – här finns tillgång till både taktil stimulering, trivselbad och en välutrustad visningsmiljö med tekniska seniorlösningar.

Kaggeledshuset har gott om mötesplatser: restaurang, café, träffpunkt och en stor altan. Det är inte bara de som bor i det nya äldreboendet som ska utnyttja de nya, fräscha lokalerna.

– I hela bottenvåningen är det öppet hus, även äldre som bor hemma är välkomna att äta i restaurangen och delta i aktiviteter. Där kan man också pröva olika fiffiga, tekniska hjälpmedel, säger Maria Jonsson, sektorschef Äldreomsorg Örgryte-Härlanda.

64 platser totalt
De senaste åren har det varit vanligare att lägga ned äldreboenden än att bygga nya. Kaggeledshuset kan ses som exempel på en ny generation äldreboende där hög fysisk tillgänglighet prioriteras. Med planerat seniorgym, trivselbad och taktil stimulering vill man åstadkomma en miljö där de äldre trivs och mår bra.

Huset är indelat i åtta enheter med totalt 64 platser. 48 av platserna består av gruppboende för dementa. Dessutom har Kålltorps hospice med 10 platser flyttat in en del av byggnaden.

– Miljön är genomtänkt och anpassad för verksamheten. Det går att rulla ut en säng på altanen och fönstren sitter lågt så att det går att se ut även när man ligger ned, säger Maria Jonsson.

Vid månadsskiftet april/maj flyttade de första boende in och den 15 juni var det dags för invigning. Operasångaren Hans Josefsson underhöll närmare 200 personer och den som ville fick gå en rundvandring i huset.