Från förste januari gäller den nya taxa för äldreomsorg som beslutades av kommunstyrelsen strax före jul. Den nya timtaxan kan innebära både högre och lägre avgift för den som har hemtjänst. Höjningen får dock inte bli mer än 500 kronor i månaden, och ingen betalar mer än maxtaxan på 1.572 kronor i månaden under 2004.

– Det är en timtaxa på 79 kronor som nu har införts i hemtjänsten. Avgiften grundar sig på omfattningen av de insatser man får, säger Britt
Johansson, planeringsledare vid stadskansliet.

Beslut kommer med räkningen

Räkningarna för januari månad skickas ut i början av februari, och först då går det att se exakt hur den nya taxan har slagit för 17.000 äldre göteborgare.

Taxebeslutet som kommer med räkningen går då också att överklaga.

– De nya taxereglerna är resultatet av att vi stämt av med både kommunala och statliga regler för äldreomsorgstaxor. Ingen får en större avgiftshöjning för sin hemtjänst än 500 kronor per månad. Ingen behöver heller betala mer än den statliga maxtaxan på 1.572 kronor per månad under 2004, säger Britt Johansson.

Fortsatt avgiftsfri hemsjukvård

I de så kallade särskilda boendena, alltså äldreboenden, är maxtaxan på 1.572 kronor i månaden samma för alla.

I stadskansliets tjänsteutlåtande inför kommunstyrelsens beslut i december fanns också ett förslag på att införa en avgift på 79 kronor för hemsjukvårdsbesök. Detta förslag gick dock inte igenom.

Mer detaljer kring den nya äldreomsorgstaxan finns att läsa i den broschyr i pdf-format som är länkad här nedan.