Behöver bli fler. Det ska bli lättare att hitta en kommunal dagbarnvårdare i Göteborg, som alternativ till förskolan. Och de ska bli fler än de 110 som finns idag. På tisdagen hålls en kick-off i Folkets hus på Järntorget.

– Göteborgs Stad har bestämt att det ska finnas dagbarnvårdare i alla stadsdelar, som en valmöjlighet för föräldrarna, säger Ann-Marie Pettersson, förskolechef i Västra Hisingen.

– Nu gör vi en nystart för en verksamhet som krympt och blivit lite utarmad på senare år.

Många i Västra Hisingen
I slutet av 1980-talet utgjordes hälften av all barnsomsorg i Sverige av kommunala dagbarnvårdare, eller familjedaghem som de också kallas. Men sedan dess har de minskat kraftigt, bland annat på grund av nya regler och villkor.

Idag finns 55 av Göteborgs Stads 110 dagbarnvårdare i Västra Hisingen. Förmodligen är inte behovet större där än på andra håll i staden. Den höga siffran är snarare ett utryck för att Ann-Marie Pettersson och hennes kollegor valt att lyfta fram dagbarnvårdarna, vilket de flesta andra stadsdelar inte gjort.

Ny folder
Hon har under hösten lett en utvecklingsgrupp på tre personer som tagit fram en ny folder om dagbarnvårdarna, förslag till nya riktlinjer, vidareutbildning och en bättre hemsida.

– Foldern ska finnas på bibliotek, BVC, öppna förskolor och andra ställen för att marknadsföra familjedaghemmen, som ska bli mer synliga. Det är inte lätt att söka efter något om man inte vet att det finns, säger Ann-Marie Pettersson.

Förslaget till nya riktlinjer innebär att dagbarnvårdarnas villkor ska bli desamma över hela staden, till exempel vad gäller varma arbetskläder, telefoner, barnvagnar och sängar. Här sägs också att alla ska ha en egen grupplokal med dator och en tjänstekamera för att dokumentera barnens lärprocesser.

Fördjupande utbildning
– Vi ställer krav på barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning. De som inte har gått den, ska få möjlighet att göra det under året. I vår startar vi även en fördjupande barnskötarutbildning, säger Ann-Marie Pettersson.

Samtliga dagbarnvårdare har bjudits in till Folkets hus på Järntorget på tisdagen.

– Det ska bli en kick-off för att känna att dagbarnvårdarna är viktiga för staden, en verksamhet vi vill satsa på. Nu startar vi året med ny folder, nya riktlinjer och en förbättrad hemsida.

Ett nätverk har också startats för de chefer som arbetsleder dagbarnvårdarna, så att de kan stödja varandra.

Rekryteringen har börjat
– Vi höjer alltså kompetensen i hela staden, så att familjedaghem blir ett fullgott alternativ till förskolan, säger Ann-Marie Pettersson.

Ett par stadsdelar har redan börjat rekrytera nya dagbarnvårdare. Och det finns planer på gemensam annonsering för att locka fler till yrket. Tidigare försök har inte gått så bra. En stor annonskampanj för fyra år sedan gav nästan inget resultat alls.

– Vi i arbetsgruppen tror att det berodde på att man inte förankrat kampanjen ute i stadsdelarna, säger Ann-Marie Pettersson.

Hon och de andra två i utvecklingsgruppen, Karin Kiso och Eva Brandl, ska därför träffa alla berörda sektorschefer och områdeschefer innan man går ut och annonserar i vår.

– Det kan vara hur fina annonser som helst, men om man inte är med på tåget ute i stadsdelarna, så händer inget, säger Ann-Marie Pettersson.