Resursteam uppsök på försök. Socialförvaltningen Nordosts Resursteam uppsök hoppas kunna fånga upp socialt utsatta människor där de befinner sig och samtidigt öka tryggheten på offentliga platser. Projektet startade på försök i februari med vandringar på utpekade platser i Gamlestan.

– Det är viktigt att möta människor där de är och förstå vad de efterfrågar. Att vara mer utåtriktad och uppsökande är också att jobba mer förebyggande, säger Lotta Westberg, enhetschef för stöd- och behandlingsteam i socialförvaltningen Nordost.

Väckte nya idéer

Socialförvaltningen Nordost uppmärksammade att påverkade personer skapade otrygghet i delar av Gamlestan. Främst handlar det om människor med missbruksproblematik.

Trygghetssamordningen inom socialförvaltningen kartlade problemet och skrev en rapport där man bland annat föreslog ett uppsökande team mot missbruk.

Socialtjänsten och andra aktörer höll ett samordningsmöte om läget. Tack vare mötet och rapporten väcktes nya idéer om hur socialtjänsten kan arbeta för att nå ut till målgruppen och man skapade Resursteam uppsök.

”Vi får övervägande positiv respons”

Lena Stenholm i Resursteam uppsök vandrar i Gamlestan två eftermiddagar i veckan. Foto: Klara Ekdahl Warane

Lena Stenholm är en av fem anställda i Resursteam uppsök. Hon vandrar två eftermiddagar i veckan på de utpekade platserna.

– Vi får övervägande positiv respons från dem vi möter, många vill prata. Genom att finnas på plats kan vi lotsa dem vidare till olika insatser som behandlingsgrupper och till socialtjänsten så att de kan få en kontakt om de inte redan har en, säger Lena Stenholm.

Att skapa tillit och visa sig synlig är nyckelfaktorer:

– Många drar sig för att söka till socialtjänsten. De kanske inte vet hur man gör eller så har de dåliga erfarenheter. En dag kom en man viftandes med en blankett och ville ha vår hjälp med att fylla i den. Då kändes det bra att vara på plats. Nu har vi precis börjat, sen får personerna förhoppningsvis mer förtroende och vill ha mer hjälp, fortsätter Lena.

Förhoppningar om ett team för hela stan

Projektet är ett samarbete inom socialtjänsten mellan Trygghetssamordningen och Resursenheten Vuxen. I dagsläget ligger fokus på Gamlestan men tanken är att teamet så småningom ska jobba uppsökande i hela Nordost. Målet är att det ska bli ett permanent Resursteam uppsök och förhoppningen finns om att fler ska ta efter.

– Det här är en problematik som varit känd sedan lång tid tillbaka och är ett problem även i andra delar av Göteborg. Vi behöver vara mer mobila och genom det även öka tryggheten för allmänheten. Nu söker vi pengar och hoppas få en lokal dit vi kan ta med människorna, där vi kan erbjuda stöd och bland annat hjälpa dem att ringa viktiga samtal, säger Lotta Westberg.