Ett nytt sätt att arbeta med brukarinflytande har testats inom hemtjänsten i Tynnered och Tuve-Säve. Projektet heter "Dagen är min" och har lett till flera små förändringar. På ett slutseminarium i veckan vill man inspirera andra som jobbar inom hemtjänsten och sprida arbetssättet till fler stadsdelar.

”Checklistor i all ära men jag vet ju själv vad jag vill ha hjälp med” och ”jag köper vilken förändring som helst bara idén kommer från brukaren” är två röster från projektet som startade i januari i år med målet att öka brukarnas delaktighet och inflytande inom hemtjänsten.

Två stadsdelar, Tuve-Säve och Tynnered, har deltagit och man har arbetat efter den så kallade genombrottsmetoden, det vill säga att man testar nya idéer och systematiskt utvärderar dem till dess att man löst problemet.

Vårdtagarna med för första gången

Tre team bestående av biståndsbedömare, undersköterskor, vårdtagare, anhöriga och andra brukarepresentanter, till exempel från pensionärsföreningar, har träffats löpande under året.

− Det här är första gången även vårdtagarna ingår i teamen. Det har gjort att vi har fått veta hur de verkligen vill ha det och har kommit fram till en rad små förändringar i verksamheten, säger Margareta Andersson, berättar Margareta Andersson i Tuve-Säve som leder projektet tillsammans med Viktoria Forsgren.

− Det handlar oftast om mycket enkla saker som vi tror självklart blir gjorda, men ofta glöms bort och som vårdtagarna inte alltid vågar fråga efter, fortsätter hon.

Små förändringar förbättrar

Till exempel har hemtjänstpersonalen börjat ha på sig namnskyltar med tydlig text, så att de gamla inte behöver fråga efter namnet om och om igen.

− Vårdtagarna har också fått tillgång till personalens semesterlistor och blivit presenterade för den som kommer istället för ordinarie personal. Sådant som ökar tryggheten, säger Margareta Andersson.

Hoppas på spridning i Göteborg

Till projektets slutseminarium på torsdag kommer ett par hundra deltagare med anknytning till hemtjänsten inom Göteborg Stad. Margareta Andersson kallar det för en inspirationsdag och säger att det här ”inte är slutet, utan början”.

− Nu börjar det verkliga jobbet med att se till att det här får en fortsättning. Att det vi lärt oss sprids till hemtjänsten inom hela stadsdelen, och att det smittar av sig på våra äldreboenden och förhoppningsvis även till andra stadsdelar i Göteborg, säger Margareta Andersson.

Fotnot:
Slutseminariet som redan är fulltecknat hålls på torsdag 11 oktober.