Se till det friska i stället för det sjuka. Lyssna på individen och fokusera på det som ger hälsa och välbefinnande. Nu går startskottet för ett salutogent arbetssätt inom hela Göteborgs Stads äldreomsorg. 8.000 anställda har bjudits in till två inspirationsdagar.

− Det handlar om en maktförskjutning till den enskilde äldre och den personens behov, säger Kerstin Hansson, projektsamordnare för det salutogena arbetssättet inom Göteborgs Stad.

Bort från paketlösningarna

Det salutogena perspektivet bygger på att man skiftar fokus från det sjuka – det patogena – för att i stället ta tillvara sådant som får människor att må bra. Om varje individ får svara på frågan ”vad är viktigt för dig?”, kan insatserna planeras utifrån de äldres faktiska behov.

− För personalen betyder det här att jobbet blir roligare och mer meningsfullt. För de äldre innebär det att komma bort från färdiga mallar och paketlösningar, säger Kerstin Hansson.

Cheferna redan utbildade

Redan för ett år sedan fick 300 chefer inom äldreomsorgen en utbildning i det salutogena perspektivet. Sedan dess finns även i varje stadsdel en utbildad processledare.

I och med konferensen ”Djärvt, innerligt och tillsammans – äldreomsorgen i Göteborg 2010”, den 11-12 maj, får äldreomsorgens hela personalstyrka på ungefär 8.000 personer möjligheten att ta del av information och inspireras till det nya arbetssättet.

Nyttja ekonomiska resurser bättre

− Vi genomför fyra identiska pass och till varje tillfälle är ungefär 1.700 anmälda, vilket betyder att vi når en stor del av våra anställda. De får lyssna på medarbetare från scenen, titta på en teatergrupp och olika filmklipp, säger Kerstin Hansson.

Skälen till att börja arbeta på det nya sättet är enligt Kerstin Hansson flera. Dels handlar det om att bättre utnyttja de krympande ekonomiska resurserna till en allt större grupp av äldre.

Berör 13.500 äldre

Både samhället och den enskilde vinner på att insatserna görs där de verkligen behövs.

− Kan vi genom att hitta individuella lösningar fördröja ingången i äldreomsorgen är mycket vunnet, säger Kerstin Hansson och fortsätter med ett exempel:

− Som det är nu brukar nyblivna äldre änkemän per automatik få matlåda från hemtjänsten, fast flera av dem kanske skulle må bättre av att få gå en matlagningskurs och klara sig själva.

Målet är att det nya arbetssättet ska vara infört år 2012. I dagsläget berör det 13.500 äldre.