En grupp med stora vårdbehov. Göteborgs andra äldreboende för människor med missbruksproblem ska öppna i Kallebäck i januari. Det beslutade social resursnämnd på onsdagen.

Idag har Göteborgs Stad bara ett boende för äldre missbrukare, Bergsjöhöjd i Bergsjön. Men behovet av sådana platser är stort, så Bergsjöhöjds 129 platser räcker inte längre.

I mitten av januari 2015 öppnar därför det nya boendet på Smörkärnegatan 3A i Kallebäck, där det tidigare funnits ett äldreboende.

För män och kvinnor över 50
Till att börja med blir det 24 platser på tredje våningen. Senare under 2015 kommer ytterligare 48 personer att flytta in på de två nedre våningarna, i takt med att de lokalerna blir lediga.

Personer med missbruksproblem drabbas ofta av fler sjukdomar och åldras fortare än andra. De behöver mycket omvårdnad och omsorg för att kunna få en värdig ålderdom, många av dem har svårt att röra sig obehindrat.

– Vi försöker göra vardagen så meningsfull som möjligt, säger Carina Lövberg, som nu jobbar på Bergsjöhöjd men kommer att vara den första gruppchefen på plats i Kallebäck.

Kallebäck är avsett för både män och kvinnor, äldre än 50 år, från hela Göteborg som har ett aktivt missbruk och som inte bedöms klara av att bo på ett vanligt äldreboende. Och här är alkohol inte förbjudet.

Alkohol tillåtet
– De bor ju i egna lägenheter och bestämmer själva om de ska dricka alkohol eller inte. Däremot kräver vi nykterhet på de sociala aktiviteter som vi jobbar mycket med, säger Carina Lövberg.

Personalen i Kallebäck har fått utbildning i samtalsmetoden MI (Motiverande Intervjuteknik) för att bättre kunna förstå vad som är viktigt för de boende.

– Om vi kan hålla en hög kvalitet i vardagssamtalet, kan vi stötta våra boende och tillmötesgå deras behov och önskemål i möjligaste mån, säger Carina Lövberg.

Grannar bjuds in till informationsmöte
Målgruppens speciella problem ställer extra höga krav på personalen.

– Visst är det så. Personalen måste ha en tolerant inställning till missbruket, inte döma någon, utan försöka stötta dem, säger Carina Lövberg.

I övrigt fungerar boendet som andra äldreboenden, alltså att personalen ger de boende omvårdnad och omsorg. Boendet i Kallebäck kommer att vara bemannat av hälso- och sjukvårdspersonal dygnet runt veckans alla dagar.

– Vi är förstås måna om en god samverkan med grannarna och kommer att bjuda in till ett informationsmöte längre fram, då alla berörda kan ställa frågor, säger Carina Lövberg.

Ännu är datum inte bestämt för informationsmötet. Första inflyttningen i Kallebäck blir runt 19 januari.