På onsdag inviger SDN Härlanda sitt andra boende för dövblindfödda – Lindhult - med sex platser. Liknande boenden finns bara på fem platser i Sverige.

För tio år sedan byggdes det första boendet för dövblindfödda i Härlanda. Med de sex nya platserna finns totalt elva platser.
– Det nya boendet täcker långt ifrån behovet. Det finns ett stort mörkertal eftersom många som bedömts som gravt utvecklingsstörda inte fått en riktig diagnos, säger Ann-Marie Janko, habiliteringsansvarig pedagog på Lindhult.

Dövblindfödda har aldrig hört eller sett världen och orienterar sig efter känsel och luktsinne. Huset på Lindhultsgatan i Vidkärr är specialinrett med ett så kallat flytande golv som vibrerar när man går på det så att de boende känner när någon kommer in i deras lägenhet, olika strukturer på tapeter för att de dövblinda ska veta på vilken sida i korridoren som de befinner sig, speciellt material runt dörrar och upphöjningar i väggar och golv för att hjälpa de dövblindfödda att orientera sig.

Det finns också en trädgård med asfalterade gångar, en fontän och upphöjda rabatter så att de dövblindfödda lätt kan komma åt att lukta, känna och smaka på blommor och kryddväxter.

För att kommunicera med de boende använder sig personalen av beröring genom så kallad taktil kommunikation.
– Vi tecknar i handen eller på kroppen och använder oss också av massage, säger Ann-Marie Janko.

Invigningen inleds med en promenad i trädgården och tal av riksdagskvinnan Sonja Fransson. Klockan 11.15 inviger Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder. Efter invigningen åker gästerna buss till ett seminarium om dövblindhet på Folkets hus vid Järntorget.