Ett stöd till hela familjen. Nu kan barn och vuxna med funktionsvariationer få möjlighet att ibland byta sin hemmiljö mot ett nytt korttidshem på Lilla Kapplandsgatan. Samtidigt som deras anhöriga får avlösning och en chans att ladda batterierna.

I mitten av april startar ett nytt korttidshem på Lilla Kapplandsgatan för personer med funktionsvariationer. Framförallt handlar det om barn och unga vuxna som fortfarande bor hemma. En möjlighet som ger stöd till hela familjen

‒ Vi avlöser föräldrarna några gånger i veckan eller månaden. För många föräldrar är korttidshemmet det som gör att man klarar vardagen, säger stödpedagogen Marie Bergström som kommer att arbeta med barngruppen på det nya korttidshemmet i Högsbo.

Marie berättar att korttidshemmet inte bara ger föräldrarna tid att ta hand om sig själva.

‒ Det är också en värdefull möjlighet att fokusera lite extra på syskon som ibland kommer i skymundan. Och de som kommer till oss får stimulans utifrån sina specifika förutsättningar och ett tryggt umgänge med andra barn och vuxna.

Har egna rum
På korttidshemmet finns det plats för sju barn och sju vuxna, i separata verksamheter på två olika våningsplan. Alla har ett eget rum och det varierar mycket hur många nätter man stannar åt gången.

‒ Man kommer hit efter förskola, skola eller daglig verksamhet och stannar några nätter, säger Åsa Hofsten.

Hon och Sanna Alm är pedagoger på den del av verksamheten på Lilla Kapplandsgatan som riktar sig till vuxna och som startar i mitten av april.

För deras gäster är korttidshemmet ofta en träning inför ett eget boende.

‒ Många är unga vuxna som fortfarande bor hemma och genom att ibland tillbringa några dagar och nätter hos oss tränar de på att klara sig på egen hand. Det kan vara stärkande för självförtroendet.

Nystart i nya lokaler
På korttidshemmet får de också möjlighet att åka iväg på utflykter, det blir bland annat biobesök, bowling och badturer till simhallen eller stranden.

Vuxenverksamheten på Lilla Kapplandsgatan är en sammanslagning av ett korttidshem i Angered och ett i Tuve.

‒ Det känns väldigt bra att få en nystart i nya lokaler.

För att få en plats på ett korttidshem måste man omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är socialtjänsten som tar beslut om det och hur många dygn man har rätt till korttidshem.

Viktigt med rutiner
När det gäller typ av funktionsvariation har korttidshemmet på Lilla Kapplandsgatan ingen speciell inriktning.

‒ Alla är välkomna hit. En stor grupp kommer troligtvis ha neuropsykiatriska diagnoser eftersom det är så pass vanligt, säger Marie Bergström.

Hon berättar att verksamheten kommer att bygga på tydliggörande pedagogik med strukturer och rutiner.

‒ Det mår alla bra av och det skapar trygghet. Men det betyder inte att det ska vara tråkigt att vara här. Alla får vara med och välja vad man vill göra och en chans att pröva nya saker.

Verksamheten kommer också utformas med inspiration från vad gästerna brukar göra hemma.

‒ Beroende på väder och veckodag kommer vi bland annat att åka på utflykter till skogen, laga mat ihop, titta på film eller spela. ”Kortis” ska vara som ett andra hem, säger Marie Bergström.