Det första spadtaget till ett nytt medicinskt centrum på Medicinarberget togs på måndagen. I Sahlgrenska Science Park ska biomedicinska företag och deras forskning inrymmas.

Bland de mer kända blivande hyresgästerna finns företaget Carlsson Research AB som leds av nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Stor satsning

– Det här är en stor statsning för Göteborgs Stad. Vi har under tio månader i samverkan med bland andra kunder, stadsbyggnads- och fastighetskontoret skapat ett forskningshus som stärker Medicinarbergets profil som centrum för medicin och bioteknik, säger Bernt Svensson, vd på Higab som äger och förvaltar många av Göteborgs Stads fastigheter.

Huset blir 16 000 kvadratmeter och blir granne med nya vårdhögskolan i backen upp mellan Linnéplatsen och Sahlgrenska. Det kommer bland annat att inrymma laboratorier. Under 2003 ska de första hyresgästerna flytta in.

Forskarna samverka

Byggnaden blir en forskarpark där ett antal olika företag inom forskning kan samverka och utbyta erfarenheter. Det är bland annat Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som står bakom Sahlgrenska Science Park AB.

Tanken är att det nya huset och verksamheten ska stärka Medicinarbergets profil som centrum för medicin och bioteknik. Närheten till Sahlgrenska är också en stor fördel för de forskningsföretag som flyttar in.