De äldre i Härlanda och Örgryte ska få det lättare att söka hjälp för vård och omsorg. Nu planerar de två stadsdelsförvaltningarna ihop med primärvården i Västra Götalandsregionen ett gemensamt äldrecentrum i före detta Härlanda fängelse.

Äldrecentret i Härlanda är till för personer över 65 år som har hemtjänst eller hemsjukvård. Tanken är att om de behöver hjälp kan de vända sig dit för att snabbt få svar eller slussas vidare. Detta oavsett om problemen gäller värkande fötter, sjukdom, sociala problem eller att man behöver träffa en biståndsbedömare.

I hemsjukvårdens lokaler

– Vi som arbetar med äldre har märkt att det ofta är svårt för dem att se vilka möjligheter det finns och vart man ska vända sig för att få hjälp. Vår vård- och omsorgsapparat är så stor att den är svår att överblicka. Samtidigt är det en vinst för oss eftersom samhällets resurser kan utnyttjas bättre på det här sättet, säger Sten-Åke Siewertz som är äldreomsorgschef i Härlanda.

– Det är viktigt att det finns ett telefonummer att ringa när man är äldre och behöver hjälp. Äldre ska inte behöva hänvisas omkring bland olika vård- och omsorgsaktörer, säger Liselott Lilja äldreomsorgschef i Örgryte.

I det planerade äldrecentret i hemsjukvårdens lokaler i det som nu heter Härlanda Park kommer det att finnas personal med social- och sjuksköterskekompetens. Även läkare ska finnas att tillgå.

– Det bästa är att de direkt blir hänvisade till just det stället där de kan få den bästa hjälpen. Ibland kan det vara att hjälpen kommer hem istället för att den gamle ska behöva sitta timmar på akuten, säger Liselotte Lilja.

Kan ge hjälp direkt

Sedan i november samarbetar äldreomsorgen i stads- delarna Majorna, Centrum och Linnéstaden, primärvården i centrala stan och geriatriken på Sahlgrenska på ett liknande sätt i den så kallade Äldrelotsen.

Men samarbetet i Härlanda och Örgryte är tänkt att gå lite längre än Äldrelotsen. Förutom att hänvisa de äldre till rätt instans så kan personal på Äldrecentret också ge rätt hjälp direkt.

Inriktningen för det planerade äldrecentret beslutades på Härlandas och Örgrytes nämndmöten 16 respektive 17 november. Västra Götalands hälso- och sjukvårdsnämnd för nordöstra Göteborg blir Göteborgs Stads samarbetspartner. Primärvården och Östra sjukhuset kommer att bistå med personal i projektet. När verksamheten kan starta är inte bestämt ännu.