Bygger på ny forskning. I höst får seniorer som besöker Göteborgs Stads mötesplatser för seniorer eller dagverksamhet pröva en ny träningsform. Nära 30 äldrekonsulenter och äldresamordnare utbildas i Life kinetik, ett träningskoncept med kognitiva utmaningar som skapar positiva effekter för hela kroppen.  

Hälsofrämjande- och förebyggandeenheter inom äldre samt vård- och omsorgförvaltningen satsar på en ny träningsform för stadens alla seniorer. Träningen stämmer väl med ny forskning som visar att det aldrig är för sent att träna hjärnan och att kognitiva utmaningar har positiva effekter på flera av kroppens funktioner samt motverkar demens.

”Skapar många härliga skratt”

− Det är en rörelsebaserad träning för hjärnan som kallas för Life kinetik. Den utmanar och stimulerar hjärnan att bilda nya kopplingar mellan hjärnceller, så kallade synapser, vilket tar vara på en större del av hjärnans potential, säger Kristina Blidner, enhetschef på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Träningen har bevisad god inverkan på minne, balans, motorik, reaktionsförmåga, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga samt förebygger och fördröjer demens. Men den kortsiktiga effekten är minst lika viktig. På ett lekfullt sätt kombineras ovana rörelser, tänkande och uppfattningsförmåga.

− Som instruktör kanske jag kastar en boll med uppmaningen att fånga den med vänster hand när jag säger en jämn siffra och med höger hand när jag säger en ojämn siffra. Bollar far och flyger i rummet, tappas och hamnar fel − det skapar många härliga skratt.

Erbjuds på Mötesplatser för seniorer

Övningarna kan varieras och anpassas efter individens nivå. Till exempel går de att göra dem både stående och sittandes.

− Samtidigt är det inte fokus på att klara av alla övningar, det är snarare utmaningen som är avgörande för att hjärnan ska utvecklas. Och det finns en poäng med att inte klara dem eftersom det skapar härliga stunder tillsammans. De positiva fysiska effekterna är viktiga − men kärnan i träningen tycker jag är glädjen och gemenskapen.

Under hösten blir Life kinetik en stående programpunkt på minst två Mötesplatser för seniorer i varje stadsområde. Träningskonceptet kommer även användas inom dagverksamhet.