Hur kan äldreomsorgen bli bättre? Något enkelt svar finns antagligen inte. Men när fackfolk och politiker samlas under två dagar på Konserthuset är idéerna många. I år besöks Mötesplats äldreomsorg också av vård- och omsorgsminister Ylva Johansson.

Temat för årets Mötesplats Äldreomsorg är framtids- perspektiv och professionella möten.

I det digra seminarie- och utställningsprogrammet tas bland annat projektet ”Äldrelotsen – för ökad
trygghet” upp.

Rätt vård vid rätt tillfälle

Projektet, som startar förste november och berör 7.500 pensionärer över 75 år, är ett samarbete mellan stadsdelsnämnderna i Majorna, Centrum och Linnéstaden, primärvården och geriatriken på Sahlgrenska.

Med korta och enkla kommunikationsvägar ska rätt vård levereras vid rätt tillfälle och på så sätt öka tillgängligheten och tryggheten. Och samtidigt minska lidande och oro hos vårdtagarna.

Ett sätt att förenkla kommunikationen är att de gamla får tillgång till ett nytt telefonnummer till Trygghetsjouren där erfaren personal kan lotsa dem till rätt vårdinstans.

Språk och kultur som resurs

– De gamla ska inte behöva sitta i oändliga telefonköer eller hamna på akuten helt i onödan, säger projektledare CeGe Ullaeus.

I framtiden ska privatläkare, fotvårdare, frisörer och andra som gamla människor har behov av i sitt dagliga liv kunna anslutas till systemet.

Ett annat seminarium handlar om att använda språk och kultur som en resurs i äldreomsorgen.

Tre olika personal- och brukarägda kooperativ berättar om sina verksamheter med hemtjänst där personalen kan brukarnas språk och har kunskap om deras kulturella bakgrund.

”Blir mer beroende av modersmålet”

5B68.jpg– Behovet av den här typen av tjänster växer. Många människor i olika invandrargrupper har kommit upp i åldern där de är i behov av hemtjänst. En del av dem tappar också mycket av det förvärvade språket och blir mer beroende av sitt modersmål, säger Eva Ternegren, rådgivare på Kooperativ konsult.

Alla tre kooperativen har startats som projekt för att fylla ett behov av omsorg med dessa specialkunskaper.

Den andra upplagan av Mötesplats äldreomsorg arrangeras på torsdag och fredag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Mötesplats Äldreomsorg är ett forum där vårdpersonal, utbildningsansvariga, politiker och människor som gör frivilliga insatser inom äldreomsorgen ska kunna utbyta tankar och idéer.

Att den nyutnämnda vård och äldreomsorgsministern Ylva Johansson kommer att inleda den andra av de två dagarna kan kanske tolkas som att arrangemanget fungerar och redan har ett gott anseende i branschen.