Bättre hälsa och ökad mat- och livslust. Det har ofta blivit resultatet på de äldreboenden som har tagit del av Kompetensstegens fortbildning av personalen. Nu samlas alla projekten för att utbyta erfarenheter. 4.500 deltagare väntas till Svenska Mässan mellan måndag och onsdag när personal från äldreomsorgen inom Göteborgsregionens tretton kommuner ska träffas.

Mötesplats Äldreomsorg arrangerar då en mängd utställningar, seminarier och föreläsningar som ska visa upp den bredd av aktiviteter som har pågått under samlingsnamnet Kompetensstegen de senaste två åren.

Ytterligare ett år återstår av den satsning som den förra regeringen gjorde på sammanlagt 1,2 miljarder kronor på kompetenshöjande projekt inom äldreomsorgen.

65 miljoner kronor tillföll Göteborgs Stad, pengar som har kommit väl till pass. På mässan kommer åhörare att få ta del av teamens resultat hittills, bland annat under ett seminarium och två speakers corner med rubriken Bättre demensvård i Väst.

Lugn i Linnéstan och Backa

– Medarbetare från bland annat Barkens och Bäckebols äldreboenden berättar om hur man framgångsrikt har jobbat med att minska oron hos personer med demenshandkapp ,säger Susanne Landhage på stadskansliets sektion Senior Göteborg.

En genomtänkt färgsättning och miljö skapar lugn samtidigt som mer individuellt anpassade mentala och fysiska aktiviteter har fått de boende att känna sig lugna och trygga.

Individuella aktiviteter

Flera personer med ett demenshandikapp är så kallade ”gångare”, det kryper i kroppen på dem och de kan inte sitta still. Ibland kan orsaken vara att de är understimulerade. Tidigare har man ofta haft aktiviteter i större grupper, nu arbetar man mer med individuellt anpassade sysslor efter var och ens intresse, enskilt eller i lite större grupper.

– Det gör att vårdtagarna kan bli trötta på ett annat sätt eftersom de har fått både fysisk och mental stimulans. Som medarbetare måste man sträva efter att det finns en balans för vårdtagarna mellan vila och aktivitet, säger Susanne Landhage.