Och bättre arbetsmiljö för personalen. När Åkerhus Vård- och omsorgsboende hittade ett nytt arbetssätt i hemtjänsten för döva blev det bättre för både hyresgäster och de teckenspråkskunniga medarbetarna. Nu är Åkerhus unika i Sverige med att centralisera teckenspråkstolkningen.

– Nu finns vi till för fler omsorgstagare, men behovet av teckenspråkskunnig personal är mycket stort, säger Monika Persson Johansson, enhetschef vid Åkerhus Vård- och omsorgsboende.

I Göteborgs Stad har det funnits teckenspråkig hemtjänst i 20 år. Men eftersom det länge varit brist på teckenspråkiga undersköterskor har det ställt andra krav på medarbetarna som behövt resa över hela staden. Det var till och med svårt att hinna med att ta en rast under arbetsdagen, berättar Monika. Något som påverkat lett till en bättre arbetsmiljö och kvalitén på tiden hos omsorgstagaren.

– Eftersom tjänsten täcker hela Göteborg kunde en teckenspråkig undersköterska röra sig över stora sträckor i staden, som mellan Torslanda och Angered och utan tjänstebil blev tiden hos brukarna kort, säger Monika Persson Johansson.

Åkerhus Vård och- omsorgsboende är sedan tidigare ett boende med lägenheter äldre teckenspråkiga personer. När Monika och Pernilla Petersén, administratör på Åkerhus, förstod hur ansträngd arbetssituationen var för medarbetare inom hemtjänsten som arbetade med äldre teckenspråkiga personer bestämde de sig för att hitta ett nytt arbetssätt. De ville både göra det tryggare för de äldre teckenspråkiga och skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Samordnade tjänsten

Skillnaden mellan det tidigare arbetssättet och det nya är att nu är den teckenspråkiga hemtjänsten samordnad och centraliserad med hela den teckenspråkiga Äldreomsorgen i Göteborgs Stad.

– Det innebär att medarbetarna nu börjar och avslutar sin arbetsdag på Åkerhus. Nu finns det en tjänstebil, tidigare fick de åka kollektivt, och de kan nyttja stadens hemtjänstlokaler. Nu hinner de även dokumentera på ett bättre och säkrare sätt. Och de behöver inte ta med sig omsorgstagarnas nycklar hem i slutet av dagen för att hinna med nästa arbetsdag, berättar Pernilla.

Kommunikation ger trygghet

Erik Nyman arbetar på Åkerhus och har själv hörselnedsättning och har arbetat på Åkerhus som teckenspråkig undersköterska sedan 2010. Under åren har han märkt att många döva vill berätta sin historia. Många har haft en väldigt svår tid som barn och har erfarenheter av att ha blivit slagna av i skolan av lärare.

– De har aldrig kunnat vara självständiga, många har fått bo med sina föräldrar och fått leva ett helt liv med ett stigma. Att höra har högre status är djupt rotat hos många, säger Erik och fortsätter:

– Kommunikation är ju grunden till allt, det är det vi har för att kunna skapa trygghet.

Stort mörkertal

I Sverige är det brist på teckenspråkiga undersköterskor. I Göteborgs Stad finns i nuläget endast sju anställda inom den teckenspråkiga äldreomsorgen. I dagsläget är det tolv döva äldre i Göteborgs Stad som har teckenspråkig hemtjänst. Men både Monika och Pernilla är övertygade om att det finns ett stort mörkertal.

– Det främsta skälet till att få nyttjar hemtjänsten skulle jag säga är att få känner till att den finns. Sen saknas en bild av hur stort behovet är, men att det är fler än tolv personer det kan vi nog utgå från säger, Monika.

Hemtjänst för teckenspråkiga tar längre tid än hos hörande eftersom personalen får svårt att arbeta och teckna samtidigt. De måste tolka först för att tala om det som ska göras och sedan utföra. Och initiativet från Åkerhus har fått goda resultat. Nu samordnas och koordineras all teckenspråkig äldreomsorg för både omsorgstagare i hemtjänsten och för hyresgästerna på vård- och omsorgsboendet.

Och ryktet om hur de arbetar på Åkerhus har till och med spridit sig långt utanför Göteborg.

– En undersköterska från Örebro som är nyutbildad teckenspråkig undersköterska vill flytta till Göteborg och arbeta hos oss. Hon ska bara övertyga sin sambo först. Det är ju särskilt roligt med tanke på att vi har svårt att hitta personal, säger Monika.

Monika och Pernilla tänker fortsätta att utveckla teckenspråkig äldreomsorg i Göteborgs Stad.

– Det här är verkligen ett spännande utvecklingsområde där det finns mycket utrymme för innovationer. Jag har lite tankar på hur man skulle kunna ha en QR-kod på kylskåpet där brukaren får upp en presentation i mobilen av hemtjänsten och den som ska tolka, och kanske att man där kan uppdatera eventuella förseningar eller ändringar, säger Pernilla

Utmaningarna är flera

I takt med en växande åldrande befolkningen kommer sannolikt fler teckenspråkiga undersköterskor att behövas. Och just nu får fem hörande undersköterskor från personalen på Åkerhus en kortare grundutbildning i det svenska teckenspråket för att kunna genomföra enklare kommunikation.

En annan utmaning är döva äldre med invandrarbakgrund som kommer att behöva tillgång till teckenspråkskunnig vård- och omsorgspersonal. Teckenspråk skiljer sig precis som det hörande språket gör. Det internationella teckenspråket är det fortfarande väldigt få som kan.

– Det här blir en utmaning att hantera inom en snar framtid, samtidigt så finns ju möjligheter här att ge personal specialistkompetens, säger Monika.

Inte förrän 1981 fick teckenspråket ett officiellt erkännande av riksdagen. Den 14 Maj firas teckenspråkets dag som är en stor dag på Åkerhus Vård- och omsorgsboende.