På torsdag 3 februari öppnar Göteborgs första öppna förskola för teckenspråkiga. Hit kan familjer i behov av teckenspråk komma för att leka, utbyta erfarenheter och lära sig tecken. På torsdagar är förskolan i Härlanda och på fredagar på Hisingen.

− Det kan vara hörande föräldrar som får ett dövt barn som vill komma hit för att träffa andra och få kunskap om de dövas värld, säger Eva Åsheim, som är projektledare för Öppen förskola med tecken och själv teckenspråkig.

− Men även hörande barn med döva föräldrar och de som använder tecken som stöd eller av andra anledningar vill vara i en teckenspråkig miljö är välkomna, fortsätter Eva Åsheim.

Öppet två dagar i veckan i olika lokaler
Den öppna förskolan kommer att ha öppet två dagar i veckan. Torsdagar är det Härlanda kyrka som står för lokalen och på fredagar tar den plats i prästgården vid Brämaregårdens kyrka.

− Föräldrar och barn i alla åldrar kan komma hit för att umgås, fika, leka, måla och även få tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra. I första hand handlar det om att bara vara, men det ger möjlighet att lära sig lite tecken också, säger Eva Åsheim.

Sedan tidigare arbetar Eva Åsheim på utbildningscentrat Karriär-Kraft Nästa steg, som är de som driver förskolan i samarbete med en rad andra aktörer, allt från myndigheter till ideella föreningar.

Teckenspråkiga arbetstränar på förskolan
Eva Åsheims kollega Kinna Skoglund säger att tanken på en öppen förskola väcktes som ett led i deras dagliga verksamhet för teckenspråkiga med intellektuella funktionsnedsättningar.

− Det som efterfrågades var en plats att arbetsträna och samtidigt få jobba med barn. Nu kommer två, tre personer ur den gruppen att arbetsträna på förskolan och deras kompetens inom teckenspråk blir till stor hjälp för både föräldrar och barn, säger hon.

Projektet är avsett att pågå i två år och under den perioden hoppas Kinna Skoglund på att minst 200 föräldrar och barn från hela Göteborg ska besöka den öppna förskolan.

Fotnot:
Öppen förskola med tecken har öppet torsdag och fredag klockan 10-13. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Svenska kyrkan tillhandahåller lokalerna.