Hur skall vi få ett Göteborg för alla? Alla är vi väl överens om att människor med funktionshinder skall vara delaktiga i göteborgssamhället. Ändå är det långt kvar tills göteborgare med funktionshinder kan leva jämlikt med andra.

För att göra Göteborgssamhället tillgängligt och för att människor med funktionshinder ska kunna få jämlika levnadsvillkor, måste funktionshindrade kunna delta i kommunens planering. Det sker nu genom Göteborgs Handikappråd, de lokala handikappråden i stadsdelarna och genom samråd med handikapporganisationerna. Räcker det? Får funktionshindrade sina synpunkter tillvaratagna? Finns det andra sätt för funktionshundrade att få inflytande i samhället?

Det här är frågor som tas upp på Öppet Forum om samordning och handikapporganisationer ikväll. Tre talare inleder mötet: Pelle Berglund (s), Lennart Kurlberg, ordförande i HSO Göteborg och Jan-Olof Forsén, ordförande i RSMH. Därefter delas publiken i smågrupper som diskuterar kring dagens tema.

Detta är den nionde gången som Öppet Forum hålls som en del i arbetet med en ny handikapplan för Göteborg. Alla synpunkter som kommer fram under mötet läggs till grundmaterialet för den nya handikapplanen som ska vara klar i april 2002. Mötet är öppet för alla intresserade.

Öppet Forum ”Inflytande – en framtidsfråga? Om samordning och handikapporganisationer” hålls i Ullevis Konferenscenter, Paradentrén klockan 18–21 ikväll.