Äldrecentrum, telefontjänsten för pensionärer i Örgryte och Härlanda, har gett mer trygghet och bättre tillgänglighet till vård och omsorg - både för de äldre och för hemtjänstpersonalen. Efter en projekttid på två år blir Äldrecentrum permanent verksamhet från 1 mars.

Äldrecentrum vänder sig till alla över 65 år som har hemtjänst eller hemsjukvård i de två stadsdelarna, totalt cirka 1.500 personer.

Telefonen är öppen klockan 8–15 på vardagar och bemannas av två sjuksköterskor med tillgång till en läkare som kan göra hembesök om det behövs. Men oftast handlar hjälpen om att lotsa vidare till rätt person inom sjukvård, äldreomsorg eller socialtjänst.

62 procent har använt tjänsten

Statistiken visar att Äldrecentrum handlagt 2.100 ärenden, från 739 personer, från starten 1 april 2005 till 31 december 2006. Det betyder att 62 procent av målgruppen använt tjänsten. De flesta samtalen har kommit från pensionärerna själva eller deras anhöriga, men en tredjedel har kommit från hemtjänstens personal.

I snitt har läkaren gjort tre hembesök i veckan och sköterskorna 22 hembesök per vecka.

– Hembesöken har oftast gällt allmänna hälsobedömningar eller bedömningar efter fall. Många ärenden gäller också frågor om läkemedel, sår, provtagningar och vaccinationer, säger Ingegerd Foss, projektledare för Äldrecentrum.

Flera slapp åka till akutsjukhus

I slutet av förra året skickade Äldrecentrum en enkät till 21 hemtjänstgrupper och intervjuade 60 vårdtagare. I stort sett alla var mycket nöjda med hjälpen och bemötandet från Äldrecentrum. Av svaren från vårdtagarna framgår att 19 av de 60 intervjuade personerna fick så bra hjälp att de inte behövde åka till ett akutsjukhus.

Syftet med Äldrecentrum har varit att skapa möjlighet för äldre att tryggt bo kvar hemma, med en individuellt anpassad vård och omsorg, vilket ska minska behovet att uppsöka akutsjukhus.

– Vad gäller tryggheten tycker jag att vi nått ett gott mål, det kan man se tydligt i enkäterna till hemtjänstens personal och intervjuerna av vårdtagare. Och vad gäller hjälp så att man inte behöver åka till sjukhus har vi nått en bit på väg, säger Ingegerd Foss.

Utvärdering klar i vår

Äldrecentrum är ett samarbetsprojekt mellan äldreomsorgen i Örgryte och Härlanda, primärvården i östra Göteborg samt SU/Östra.

Forskningsinstitutet FoU i Väst gör en oberoende utvärdering av Äldrecentrum som beräknas vara klar i vår.