Föreläsning på stadsbiblioteket 22 mars. Oro för privatekonomi är innehållet på nästa Hälsa på lunchen – föreläsningarna som arrangeras av Hälsolots Centrum i samverkan med Stadsbiblioteket. Onsdag 22 mars kommer budget- och skuldrådgivaren Hanna Lund för att prata om vad man som privatperson kan göra för att minska oron och vilket stöd som går att få. 

Hälsa på lunchen har arrangerats av Hälsolots i samverkan med Stadsbiblioteket Götaplatsen varje termin sedan 2015. Föreläsningarna på trappscenen har bland annat handlat om naturens läkande kraft, biblioterapi, hjärnan och fysisk aktivitet, och myter om maten och munnen.

– Våra föreläsningar utgår ofta från aktuell forskning eller ett aktuellt ämne, säger Johanna Rönnqvist, verksamhetsutvecklare på Hälsolots Centrum.

Ekonomi och hälsa hänger ihop

Privatekonomin är i mångas tankar i dessa tider och därför är det temat på kommande föreläsning 22 mars klockan 12.00.

– Ska vi jobba med jämlik hälsa – som är Hälsolots uppdrag – behöver vi jobba med de ekonomiska aspekterna. Oro för privatekonomi är en viktig faktor för vårt mående. Därför vill vi med den här föreläsningen visa vilket stöd och vilken hjälp man kan få från Göteborgs Stad.

Frågestund och mingel

Hanna Lund, budget- och skuldrådgivare på avdelningen Demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad, håller i 30-minutersföreläsningen som avslutas med en frågestund.

– Efter föreläsningen blir det lite eftermingel och tid för nätverkande och utbyte av erfarenheter. Förutom allmänheten ser vi gärna att kollegor i staden, myndighetspersoner och föreningar kommer på föreläsningen, säger Johanna Rönnqvist.

Föreläsningen teckentolkas på plats och går att se i efterhand på Hälsolots webbsida. Samtliga föreläsningar i Hälsa på lunchen-serien är kostnadsfria och med drop in.

Nästkommande föreläsning är på temat ”Ofrivillig ensamhet” 5 april och därefter  ”Transpersoners hälsa” 3 maj.