Får prova på i 16 veckor. Sexton veckors pröva-på-introduktion, kanske en avgörande tid för vad man ska jobba med i framtiden. Så försöker Östra Göteborg locka till sig socialsekreterare. Just nu behövs ett 20-tal.

Socialsekreterare är ett bristyrke idag, många kommuner och myndigheter slåss om dem. De stora flyktingströmmarna till Sverige har gjort bristen än mer påtaglig.

I stadsdelen Östra Göteborg prövar man en ny metod i höst, en kombination av utbildning och introduktion. Nyanställda socialsekreterare får en 16 veckor lång introduktion, med ”prova-på-arbete” på tre olika enheter, med stor spännvidd. Först därefter bestäms var man ska börja jobba.

Chans att pröva
– Vi erbjuder en väldigt bra introduktion, en viktig tid att reflektera över vad man vill arbeta med, säger Jessica Svanström, kvalitetsutvecklare i stadsdelen Östra Göteborg.

– Här får man en fantastisk chans att prova tre olika områden: försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, vuxen och funktionshinder eller barn och unga.

Jessica Svanström berättar om sin egen tid som nyutexaminerad socionom:

– Jag kom snabbt in på barn och unga-spåret, en kursare kom in på vuxen och en annan på försörjningsstöd. Och alla tre har vi stannat kvar i de tre områdena. Nu vill vi erbjuda en chans att testa fler områden.

Handledare stöttar
Under introduktionen finns utbildare som stöttar socialsekreteraren och ute på de olika enheterna finns handledare, för stöd i det praktiska arbetet.

Det är inte bara svårigheten att rekrytera socialsekreterare som har fött de nya tankarna.

– Vi såg också att många enhetschefer ägnar en mycket stor del av sin arbetstid åt att rekrytera. Nu gör vi en gemensam rekrytering för alla enheter med myndighetsutövning, så kan enhetscheferna ägna sig åt annat.

Startar i höst
Förmodligen är Östra Göteborg först i Sverige att testa den här modellen.

– Vi tror det. Vi vet att är ensamma om detta i socialtjänsten i Göteborg och kranskommunerna, säger Jessica Svanström.

Hon har varit med och tagit fram den nya introduktionen tillsammans med rekryteringsspecialister inom HR-avdelningen. Gruppen har bland annat besökt Försäkringskassan som har en särskild introduktionsenhet. Man lät också en referensgrupp bestående av medarbetare på området tänka till kring introduktionsprogrammet.

Den första introduktionsutbildningen startar hösten 2016. Den riktar sig främst till utbildade socionomer, socialpedagoger och socialpsykologer. Nästa omgång blir våren 2017.