Fyra städer går i borgen för 500 miljoner. Göteborgs Stad har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms stad, Malmö stad och Uppsala kommun tagit fram förslag på en principöverenskommelse kring samordning, finansiering och inköp av skyddsutrustning.

Göteborgs kommunstyrelse ställde sig på onsdagen bakom överenskommelsen som innebär att Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är beredda att hjälpa landets samtliga kommuner med ekonomiska garantier för att täcka de akuta behoven av skyddsutrustning och desinfektion.

Ökar möjligheten att bygga upp ett lager
– Många av Göteborgs Stads medarbetare arbetar hårt i en svår situation. Vi ska göra vårt yttersta för att ge dem en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt. Det är självklart för oss att bidra så att vi kan få tillgång till rätt skyddsutrustning, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Genom överenskommelsen kan inköpscentralen SKL Kommentus AB, som ägs av Sveriges kommuner och regioner, agera som grossist enligt lagen om offentlig upphandling. Inköp av större volymer gör inköpscentralen till en mer kraftfull beställare på världsmarknaden och ökar möjligheten att långsiktigt bygga upp ett lager.

Fördelas till alla svenska kommuner
Varorna ska fördelas mellan samtliga svenska kommuner enligt den prioritering som Socialstyrelsen fastställer med stöd av länsstyrelserna.

Enligt överenskommelsen finansieras satsningen genom en kredit på 500 miljoner kronor. Respektive kommunfullmäktige i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala föreslås besluta att gå i borgen för krediten med vardera 125 miljoner kronor.

Göteborgs kommunfullmäktige ska nu behandla frågan på sitt möte den 16 april.