Många unga med funktionshinder som till exempel Tourettes syndrom eller ADHD har svårt att klara ett jobb. Stadsdelen Centrums satsning "På G" vill hjälpa unga vuxna ut i arbetslivet eller till studier genom tydliga mål och genomförandeplaner.

”På G” är ett av många som presenteras på Mötesplats Funktionshinder som arrangeras 12-13 november för anställda inom Göteborgsregionens medlemskommuner.

Per Börmark som arbetar med På G berättar att man riktar sig mot unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det har visat sig att dessa ofta är isolerade och ensamma, säger Per Börmark.

”Många delmål att klara på vägen”

Målet på sikt är att dessa personer ska klara av en praktikplats eller börja studera. Men det är ofta en lång väg att gå och många delmål att klara på vägen.

– Även om målet att klara en praktikplats är lika för alla, så ser delmålen för att nå dit annorlunda ut. Därför har varje person hos oss individuella genomförandeplaner som vi följer, säger Per Börmark på stadsdelsförvaltningen Centrum.

För någon kan utmaningen vara att komma i tid, medan det för någon annan kan vara att klara umgänget vid fikapausen.

– Vi försöker att hitta sätt att klara delmålen. Kanske behöver man hjälp att programmera sin mobiltelefon så att man den ringer vid rätt tidpunkt och påminner, säger han.

Pågått sedan 2007

Projektet På G har pågått sedan början av 2007 och för tillfället är sex personer inskrivna i verksamheten.

– Tre av dem är ute på en praktikplats en eller flera dagar i veckan, säger Per Börmark.

Deltagarna i På G har regelbundet individuella schemasamtal som bygger på den indiviuella genomförandeplanen och de mål som uttrycks där. Under samtalet kommer man gemensamt fram till vad deltagaren ska göra under veckan.

Exempel på aktiviteter kan vara vidare studier, praktik, studiebesök, datakunskap, men även friskvårdsinslag som stavgång eller badminton.

Många goda exempel

Under Mötesplats Funktionshinder presenteras många goda exempel: Eldorado där personer med grava intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar får hjälp att kommunicera bland annat med hjälp av att alla sinnen stimuleras, Yvette Lösnitz från sociala resursförvaltningen berättar om arbetet med att öka livskvaliteten för personer med Huntingtons sjukdom och Kerstin Kristensen och Denise Cresso berättar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar.