Unik daglig verksamhet. Sara Eriksson och Cecilia Wettermark fick sina nuvarande jobb som stödassistenter tack vare att de är tvåspråkiga. På Sägengatans dagliga verksamhet är det förutom svenska även teckenspråk som gäller.

Cecilia Wettermark och Sara Eriksson sökte sig till Sägengatans dagliga verksamhet med en specialistkompetens i bagaget, båda behärskar teckenspråk. Foto: Ninni Jonsson

Det är morgon och deltagarna har som vanligt haft gemensam samling som start på dagen tillsammans med stödassistenterna.

– En viktig stund där vi dricker kaffe och för ett samtal som alla kan förstå, det betyder mycket för sammanhållningen, säger Cecilia Wettermark.

Sedan gör sig hälften av deltagarna redo för dagens utomhusaktivitet. De ska gå till Ladan i Backa för att hjälpa till med djuren som finns där.

Ut i alla väder

Dagliga verksamheten på Sägengatan har två profiler, dels tvåspråkigheten, dels uteaktiviteterna – varje dag går man ut tillsammans oavsett om det regnar eller solen skiner.

Teckenstöd är ett viktigt verktyg, här framgår vad som ska göras vid besöket på djurgården Ladan. Foto: Ninni Jonsson

– Vi går ut i alla väder, var och en i sin egen takt och efter förmåga, jag mår själv mycket bättre sedan jag började arbeta här och rör på mig dagligen, säger Cecilia Wettermark.

Men Sägengatan är främst unik tack vare att de som jobbar här kan teckenspråk och att döva och hörselskadade blandas med hörande, gemensamt är att alla deltagare har någon slags funktionsnedsättning.

Av de åtta deltagarna är fyra döva och fokus ligger hela tiden på att alla ska förstå och ha sitt eget språk.

– Att få tala sitt förstahandsspråk ger en känsla av trygghet, säger Sara Eriksson.

Särskild gemenskap

Hon är själv född med en hörselskada och lärde sig teckenspråk i gymnasiet. Därefter arbetade hon i många år i en hörande miljö men nappade när Sägengatan sökte stödassistenter med krav på teckenspråk.

Både Sara och Cecilia talar om den särskilda gemenskapen, att man delar något de kallar en visuell humor, det och annat gör sammanhållningen speciell.

– Vi får så mycket tillbaka, därför vill vi göra så mycket som möjligt för att det ska fungera för alla här.

Stödassistenterna Cecilia Wettermark och Sara Eriksson samtalar med Henrik Lundgren, en av de hörande deltagarna på Sägengatan. Foto: Ninni Jonsson

På plats vid Ladan gör sig gänget redo för dagens arbetsuppgifter. Det handlar om att kratta löv, fylla på vatten till djuren och städa värmestugan, allt enligt ett utförligt schema som också finns som bildstöd.

Fler lär sig teckenspråk

Intresset för teckenspråk har spridit sig och varje fredag håller Cecilia och Sara kurs för kollegor som jobbar i andra dagliga verksamheter.

– De gör det för sin egen skull och det är förstås positivt, på så sätt får vi en ökad generell kunskap, säger Sara Eriksson.

Efter årsskiftet kommer personalstyrkan på Sägengatan utökas med ytterligare en stödassistent, också den med krav på teckenspråks-kompetens. På så sätt blir verksamheten mindre sårbar och profilen som tvåspråkig stärks ännu mer.