Vårdbiträdena på Gyllenkrooksgatans hemtjänst är bland de nöjdaste medarbetarna i hela Göteborgs Stad. ”Här har vi inga problem med att hitta vikarier”, berättar vårdbiträdena Mirja Välinpakka och Karin Persson.

En vanlig onsdag i februari är Gyllenkrooksgatans Träffpunkt i norra Krokslätt mjukt upplyst av tända ljus. Mitt på golvet står stolar i ring.

Mirja håller i dagens programpunkt: gymnastik. Ingeborg Thorsson som bor i närheten har kommit i god tid och både hunnit med lite kaffe och en pratstund.

Så småningom droppar fler pensionärer in och efter trevligt småprat Mirja sätter på behaglig musik. Snart är alla igång och sträcker sig mot tak och mot golv.

”Berikar arbetet”

– Att jobba med Träffpunkten berikar arbetet som vårdbiträde, säger Mirja. Träffpunkten hålls öppet av hemtjänsten på Gyllenkrooksgatan varje vardag för alla pensionärer i området. Vårdbiträdena ordnar själva med programmet och får på så sätt utveckla sina personliga intressen.

I Mirjas fall är det friskvård och kultur. Och just detta är en del av enhetschefs Berith Ekendahls ledarfilosofi – att plocka fram det bästa ur varje medarbetare och satsa på hög kompetens.

På Gyllenkrooksgatan jobbar det drygt 20 personer, både män och kvinnor. Här finns mycket kunskap: många har jobbat länge och de flesta är utbildade undersköterskor.

Positiv människosyn

Både Karin och Mirja betonar att grunden för den goda arbetsmiljön är chefens, det vill säga Beriths, positiva människosyn. Hon är duktig på att berömma och få medarbetarna att växa. – Hon har stor tillit till personalen och det är tillåtet att göra fel, menar Karin som också är facklig företrädare.

– Hennes attityd är ”det fixar ni”, säger Mirja. Hon får en att vilja göra sitt bästa. De upplever också att hon litar på deras expertkunskaper. Det är okej att ha olika åsikter och bli arg.

– Hon lyssnar på allas synpunkter. Om hon säger nej till något förstår man också varför, eftersom hon motiverar sitt beslut, säger Karin.

Trivseln sprids

Berith Ekendahl kom till Gyllenkrooksgatan 1998. Hon kände sig positivt mottagen av arbetsgruppen och menar att de tillsammans startade en uppåtgående spiral.

– Jag skulle inte vilja ha ett annat jobb just nu. Jag tycker det är fantastiskt att arbeta i äldreomsorgen och känner oerhörd respekt för de äldre som har genomlevt två världskrig och fostrat en familj med ofta små resurser, säger Berith Ekendahl.

Hon är övertygad om att om chefen trivs – då sprider det sig vidare till medarbetarna. Och, i sin tur, till de nöjda och tacksamma besökarna på Träffpunkten…

6678_2.jpg
Mirja sätter på behaglig musik och snart är alla igång och sträcker sig mot tak och mot golv. Foto: Peter Svenson

Fakta | Nöjdindex

• Göteborgs Stad mäter varje år hur nöjda medarbetare och ”kunder” är.
• NMI (nöjd medarbetar-index) ligger på 84 för Gyllenkrooksgatans hemtjänst, medan medeltalet i Göteborgs Stad ligger på 54. NMI har legat högt under flera års tid på Gyllekrooksgatan.
• Det så kallade NKI (nöjd kund-index) som mäter hur nöjda vårdtagarna är ligger på 85 för Gyllenkrooksgatan. Medel för kommunen är 80.