Tre äldreboenden piloter. Alla som någon gång har cyklat glömmer aldrig hur stärkande för kropp och själ det är. Att få uppleva det igen, även om kroppen och knoppen kanske har åldrats så att det inte längre går att cykla på egen hand, är en dröm för många seniorer. Och nu är det möjligt, i alla fall på Svartedalsgatans äldreboende, där en parcykel ska bidra till både fysisk träning och den frihetskänsla som bara vinden i håret kan ge.

– Jag fick idén när jag såg ett inslag på tv som visade hur äldre i Malmö kan åka som passagerare på en slags ”lådcykel”. Det verkade ju vara fantastiskt, så jag började kolla om vi inte kan göra något liknande här i Göteborg, säger Nina Wolf, som är utvecklingsledare i Västra Hisingen.

Och det kan man. Från och med idag står en så kallad parcykel redo och väntar på att få ta de boende på Svartedalsgatans tre äldreboenden ut på tur, tillsammans med personalen. Tanken är att den så småningom även ska vara tillgänglig för övriga kommunala äldreboenden på Västra Hisingen.

– Det här är en annan variant av cykel än den som jag såg på tv. Här sitter föraren och passageraren bredvid varandra och kan hjälpas åt att trampa, så den här inbjuder mer till rörelse och motion för den som åker med, säger Nina Wolf.

Lätt kliva av och på
Föraren sitter till vänster och sköter bromsar, växling och styrning, medan passagerarens pedaler på högersidan enkelt kan kopplas på eller av under färd. Passagerarsitsen, som närmast liknar en bekväm kontorsstol, kan vridas 90 grader för enklare av- och påstigning, vilket underlättar för passagerare som har lite svårt att röra sig.

Tanken är att stadsdelsförvaltningens äldreboenden ska kunna använda den nya parcykeln i sin verksamhet, för att stimulera till fysisk träning och till samvaro, glädje och ökad livskvalitet. Med i beställningen följde även en vanlig cykel som kallas ”följecykel”, vilket möjliggör att ytterligare en person följer med på turen.

Batteri för fem mil
– I första hand är cyklarna tänkta att användas av personalen och de boende, men på sikt kan man ju tänka sig att även anhöriga kan få låna dem och ta med de äldre på en utflykt, säger Nina Wolf.

Att parcykeln har en elektrisk hjälpmotor underlättar såklart, inte minst med tanke på batteriets laddning sägs räcka i minst fem mil.

– Tanken är att den nya parcykeln ska bidra till hållbarhet både ur ett socialt och ur ett ekologiskt perspektiv. Cykling är ju ett bra transportsätt ur miljö- och klimatsynpunkt, samtidigt som aktiviteten bidrar till människors fysiska och psykiska välmående, oavsett ålder, säger Nina Wolf.