Foto: Lo Birgersson

Skickas ut inom kort. Du som har hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm eller dagverksamhet i Göteborg kommer att få ett brev från Västra Götalandsregionen om vaccinationen mot covid-19. Brevet skickas inom kort ut till cirka 12 300 personer.

Du som får brevet ingår i en av de grupper som är prioriterade att få vaccin mot covid-19. Brevet fungerar som en ”biljett” så att vårdcentralen vet att du ingår i den prioriterade gruppen. Ta med dig brevet när du ska vaccineras.

Vårdcentralen utför vaccinationen

Det är den vårdcentral där du är listad som ska utföra vaccinationen. I brevet hänvisas du därför till vårdcentralens hemsida för att få information om hur du bokar tid. Om du bor tillsammans med någon ingår den personen också i en prioriterad grupp och kan få möjlighet att vaccineras.

Har du inte möjlighet att ta dig till vaccinationsstället på egen hand eller med hjälp av närstående så finns möjlighet att boka sjukresa. Har du frågor kan du prata med din hemtjänst.

Om du har hemsjukvård

Har du hemsjukvård vaccineras du av hemsjukvårdens sjuksköterskor och behöver inte vända dig till din vårdcentral.

Adresser från verksamhetssystem

Uppgifterna till utskicket hämtas från ett verksamhetssystem. Det kan medföra att personer som inte längre är aktuella får utskicket på grund av viss eftersläpning i systemen.