I höst startar andra omgången. Att jobba som personlig assistent innebär att du har din arbetsplats i någon annans hem och ska förhålla dig till både lagar, etiska frågor och din egen arbetsmiljö. För att öka kunskapen har förvaltningen för funktionsstöd tagit fram en skräddarsydd utbildning för anställda som jobbar som personliga assistenter. Tidigare i veckan avslutades den första kursomgången.

När förvaltningen för funktionsstöd undersökte vilka kompetenser och utbildning de personliga assistenterna har så visade sig att ungefär hälften av dem saknar grundutbildning inom vård- och omsorg. Därför tog förvaltningen fram en specialanpassad kurs om lagstiftning, socialtjänstprocessen, bemötande, värdegrund och arbetsmiljö.

– Det är en otroligt bra och viktig kurs. Jag har fått förståelse över hur allt hänger ihop i vårt yrke, inte minst kopplat till lagstiftningen. Vi märkte också att vi redan gör allt det där som krävs – det kändes bra, säger Pär Magnusson, personlig assistent i förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad.

Diskuterar dilemman

– Det är speciellt att vara personlig assistent för man har en så nära personlig relation till assistansanvändare, säger Thomas Eklund, metodutvecklare inom personlig assistans på förvaltningen på funktionsstöd.

Thomas Eklund har varit med och tagit fram kursen i samarbete med YRGO – högre yrkesutbildning i Göteborgs Stad.  Kursinnehållet bygger på att diskutera situationer som kan uppstå i vardagen, till exempel var gränsen går mellan att vara professionell, personlig och privat.

Ett fall handlade om hur man ska tänka kring att en person stannade kvar på pizza och ett glas vin efter arbetspasset i familjen där hon var personlig assistent.

– Assistenterna behöver bygga relationer och för att göra det måste du vara personlig. Men man måste dra en gräns till sin privata roll – det är bäst för alla. Detta vänder och vrider vi på i utbildningen, säger Elin Knutsson, lärare på YRGO.

– Med alla exempel vi diskuterat har vi fått sätta ord på vad det innebär att vara professionell. Allt utgår från lagen om stöd och service som ju handlar om självbestämmande för assistansanvändaren. I fallet med pizzan blir det ett nej för privata ska vi personliga assistenter inte vara säger, säger Pär Magnusson.

Mångårig erfarenhet

Pär trycker också på att kursen fyllde en viktig funktion genom att han fick prata med människor som jobbar i samma yrke, särskilt eftersom det är ett jobb där du arbetar ensam.

– Du är i någons hem och har ingenstans att gå undan eller prata med en kollega, säger Pär Magnusson.

Deltagarna i den första kursen räknade ut att de tillsammans har jobbat 242 år inom vård och omsorgssektorn. Så det fanns mycket erfarenhet att ösa ur.

– Jag har jobbat som personlig assistent i 17 år men fick ändå mycket ny input av kollegorna och av kursen, säger Pär Magnusson.

Senare i höst startar andra omgången av kursen med 20 nya personliga assistenter från förvaltningen för funktionsstöd. Därefter ska kursen utvärderas och det kommer att styra hur framtiden för utbildningen ser ut.