Invigning 16 november. En plats för barn, unga, seniorer, föräldrar – och alla andra. Det är målet med den nya kombinerade familjecentralen och mötesplatsen i Sannegården, som invigs den 16 november.

– Vi kallar det för en plats för lek och livsviktigheter. Tanken är att skapa en generationsöverskridande mötesplats, med allt från öppen förskola till senioryoga, säger Pernilla Halmedal, som är huschef på den nya verksamheten.

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har länge satsat på familjecentraler – platser där olika verksamheter som på olika sätt riktar in sig mot barn och föräldrar samlas under ett och samma tak. Öppna förskolan, barnmorskemottagning, barnavårdscentral och socialtjänst, närmare bestämt.

Utökad familjecentral
I Sannegården tar SDF Lundby konceptet ett steg längre genom att även ha lokaler som kan användas av föreningar till olika typer av fritidsaktiviteter. Och som är öppna för alla.

– Det ska vara en enda väg in. Mångas kontakt med Göteborgs Stad är begränsad till exempelvis skola eller äldreomsorg, men det finns så mycket fler verksamheter som vi vill synliggöra. Därför kommer det också finnas information om stadsdelens verksamheter, som på ett medborgarkontor, säger Pernilla Halmedal.

I samma nybyggda hus som familjecentralen finns dessutom Närhälsans vårdcentral och folktandvården vilket också kan ge en ökad synlighet, menar hon.

Gemensam satsning
Förutom den ökade tillgängligheten för medborgarna finns också ekonomiska fördelar.

– Om alla hade jobbat var för sig hade vi inte kunnat finansiera en sådan här satsning, men i och med att äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, kultur- och samhälle, förskoleförvaltningen och Närhälsan spänner musklerna tillsammans så blir det möjligt, säger Pernilla Halmedal som hoppas att fler stadsdelar ska ta efter initiativet.

Unga och seniorer ska mötas
En förhoppning är att lokalerna för aktiviteter kommer leda till fler möten över generationsgränserna. En akvarellkurs är en akvarellkurs, oavsett om du är 17 eller 70 år, resonerar Pernilla Halmedal.

– Vi vill få in alla i samma spår, så att grupperna möts naturligt. Det är en utmaning, och många har sagt att det är omöjligt. Men vi ska få till det!