Belyser brister i välfärdssystemet. Verksamheten Personliga ombud på Bräcke Diakoni stöttar och hjälper personer som lever med långvarig psykisk ohälsa. I spåren av pandemin startar de personliga ombuden en podd för att ge röst till en grupp som ofta upplever att de inte blir lyssnade på.

− I vårt arbete träffar vi människor vars erfarenheter inte alltid får ta plats eller respekteras, säger Anna−Karin Bergström som arbetar som personligt ombud på Bräcke Diakoni.

Tillsammans med sin kollega Monica Mörk har hon startat PO−podden om hur det är att leva med en psykisk funktionsnedsättning.

Stöd i kontakt med myndigheter

Som personliga ombud arbetar de med att stödja personer med psykisk ohälsa i kontakten med vård och myndigheter.

Deras uppdrag är också att visa på brister i samhället när det gäller den vård, stöd och service som deras uppdragsgivare har rätt till.

Varje år sammanställer de personliga ombuden sina erfarenheter i en rapport och anordnar en erfarenhetskonferens utifrån teman i rapporten. Konferensen vänder sig till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, tjänstemän och politiker.

När konferensen ställdes in i år på grund av pandemin blev lösningen att starta podden.

− Det är viktig att vi ändå kan nå ut och prata om de brister i välfärdssystemet som vi upplever att vår målgrupp drabbas av. En podd kan du dessutom lyssna på när som helst. Och du kan skriva mejl till oss med reflektioner, idéer och önskemål om vidare kontakt, säger Anna Karin Bergström.

Får information och stöd

Nästan varje avsnitt kommer en gäst, med koppling till temat som tas upp, bjudas in till samtal. Det kan vara personer som arbetar inom olika myndigheter och sjukvård, politiker eller uppdragsgivare.

− Vi ska prata om vad som fungerar och inte fungerar, vad som gör skillnad och hur stödet till personer med psykisk ohälsa behöver vara organiserat, säger Monica Mörk.

Förutom att vara ett forum för verksamheten Personliga ombud på Bräcke Diakoni är en viktig målsättning med podden att ge personer med psykisk ohälsa en möjlighet att göra sin röst hörd.

− I PO−podden är det våra uppdragsgivares perspektiv som står i centrum, säger Anna−Karin Bergström.

Podden kommer ut en gång i månaden, kring den 15:e, och du kan lyssna på den via Bräcke diakonis hemsida, Facebook, Instagram och där poddar finns.