"Nu ska vi utvärdera hösten". Hur når man en målgrupp som är svår att nå? Hälsofrämjande och förebyggande enheten på Hisingen tog hjälp av invånarguiderna och besöken vid pratbänken på Vårväderstorget under hösten gav resultat. “Det har varit väldigt positivt, vi har nått nästan 150 personer som vi aldrig hade träffat om vi inte varit vid pratbänken, säger Evelina Tomic, verksamhetskoordinator.

Gladys Velarde Fernandez, invånarguide, Malin Birath, demenssjuksköterska/anhörigkonsulent och Salha Amina Abdulkadir, invånarguide. vid pratbänken.

En gång varannan vecka under hösten har invånarguider varit på plats vid pratbänken på Vårväderstorget i Biskopsgården på Hisingen. Vid fyra tillfällen har medarbetare från hälsofrämjande- och förebyggande enheten på äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen på Hisingen varit där också.

– Vi har haft demensvänligt samhälle som tema och det innebär att informera seniorer vi möter om hur viktigt det är att exempelvis söka vård och var man kan vända sig om man tror att man själv eller en närstående har en demenssjukdom eller någon form av kognitiv svikt.

Berätta om verksamheten

Det är främst en demenssjuksköterska och en anhörigkonsulent som berättat om enheten och verksamheten. Besökarna som kommit till pratbänken har även kunnat ställa frågor.

– Vi har tagit hjälp av invånarguiderna för att nå ut med informationen på olika språk och syftet var att nå personer som vi själva har svårt att nå i Biskopsgården.

Har ni lyckats nå dem?

– Ja, det tycker jag. Vi har pratat med 30 till 40 personer varje gång under två timmar. Det har varit frågor högt och lågt, om hur man söker hjälp om en närstående har kognitiv svikt och vad man kan söka för stöd och hjälp av kommunen. Men främst har de varit väldigt intresserade av att få veta vad det finns för aktiviteter för seniorer i Biskopsgården.

– Överlag var det få av dem vi pratat med som kände till att det finns en hälsofrämjande och förebyggande enhet med mötesplats med aktiviteter för seniorer. Så vi har verkligen nått dem som vi

Hälsofrämjande och förebyggande enheten på Hisingen tog hjälp av invånarguiderna för att nå ut i Biskopsgården. Fr v invånarguiderna Gladys Velarde Fernandez och  Salha Amina Abdulkadir,  demenssjuksköterska och anhörigkonsulent Malin Birath, demenssjuksköterska Madelene Kaldemark och Evelina Tomic, koordinator.

har störst behov av att nå.

En röd tråd

Det har även blivit ett samarbete med biblioteket under de senaste tillfällena under hösten. Biblioteket har lagt fram faktaböcker och tidskrifter om kognitiv sjukdom.

– Många passerar bänken och går sedan till biblioteket, så det har varit som en liten röd tråd.

Utbildat invånarguiderna

Evelina Tomic och Malin Birath, som är demenssjuksköterska och anhörigkonsulent, har även informerat och berättat för alla invånarguider om hälsofrämjande- och förebyggande enheten, men också vad ett demensvänligt samhälle innebär.

– Det är jättebra att invånarguiderna är bärare av vår information. Ju mer kunskap de har om vår verksamhet desto bättre kan de informera och möta invånarnas behov.

Blir det en fortsättning?

– Ja absolut! Det finns intresse för att vi ska komma till andra delar av Hisingen också. Men först ska vi utvärdera hösten tillsammans med projektledaren för invånarguiderna och se vad vi kan göra ännu bättre till nästa år.