Läkare och sköterskor i samma hus som rehabilitering och arbetsträning. Så bekvämt blir det för första gången för många långtidssjukskrivna i Göteborg. Snart flyttar vårdcentralen i Majorna ihop med Samordningsförbundet Centrum.

Skärgårdsgatan 4 i Fiskhamnen blir platsen för det nya samboendet mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Lättare få helhetsperspektiv

Här har utbildningsföretaget Eductus huserat tidigare. Men i början av maj ska här finnas vårdcentral, barnavård- och mödravårdscentral, en nystartad avdelning för primärvårdsrehabilitering och Samordningsförbundets verksamhet Rehablotsen, för människor som varit borta länge från arbetslivet.

– Vi kommer att kunna dela gemensamma utrymmen med varandra, till exempel lunchrum, konferensrum, arbetsträning och gym, säger Eva Magnusson, ansvarig tjänsteman på Samordningsförbundet Centrum.

– Det gör att vi kan använda våra medel så effektivt som möjligt, samtidigt som det är lättare att få ett helhetsperspektiv för våra deltagare. De kan komma till ett och samma ställe för hjälp på vårdcentralen och hjälp att komma ut i arbetslivet igen, säger Eva Magnusson.

Fyra samordningsförbund i Göteborg

Sedan 2005 finns fyra Samordningsförbund i Göteborgs Stad – Hisingen, Centrum, Nordost och Väster. De innebär samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och sjukvården och precis som namnet antyder ska de samordna arbetet med att få sjukskrivna och arbetslösa tillbaka i arbete.

Idag ligger samordningsförbunden i Göteborg oftast insprängda i lokaler hos Arbetsförmedlingen eller på en vårdcentral.

Flyttar in successivt

Majornas nya vårdcentral blir den första där man tar ett större grepp kring samlokaliseringen. Så redan i veckan flyttar Samordningsförbundet Centrum sitt kansli från Engelbrektsgatan till Fiskhamnen.

– Sedan flyttar de andra verksamheterna in successivt fram till början av maj. Men vissa riktade team som arbetar med dem som besöker vårdcentralerna, till exempel Kungshöjd och Olskroken, kommer att finnas kvar där, säger Eva Magnusson.