Får bättre hjälp. Britta Schröder, sektorschef i stadsdelen Norra Hisingen, har fått tidningen Äldreomsorgs Värdegrundspris tillsammans med Ann-Christine Baar, tidigare chef för primärvården Hisingen. De prisas för en samarbetsmodell kring sjuka äldre som nu ska införas i hela Göteborg.

– Alltid roligt när man får vara det goda exemplet, säger Britta Schröder, chef för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Norra Hisingen.

– Men framför allt är det roligt att den enskilde fått det bättre. Det viktiga är ju att de äldre får hjälp, inte vem som ger dem hjälp.

Hisinigsmodell för in- och utskrivningsklara patienter
Britta Schröder och Ann-Christine Baar fick ta emot priset i tisdags, på äldreomsorgsdagarna i Älvsjömässan. Prisutdelare var barn- och äldreomsorgsminister Maria Larsson.

Priset gäller den samverkan de båda cheferna arbetat fram på Hisingen sedan 2006, där de skapat en modell för in- och utskrivningsklara patienter.

– Vi såg att många äldre mådde dåligt när de hamnade på sjukhusens akutintag och fick vänta länge på att träffa en läkare. Inte sällan påverkades de mycket negativt och blev i värsta fall ännu sjukare, säger Britta Schröder.

Projektet innebar en samverkan mellan stadsdelarna på Hisingen, primärvården och Östra sjukhuset. Alla som var 65 år eller äldre och kända av stadsdelen erbjöds vid behov ett hembesök av sjuksköterska eller sjukgymnast.

Slapp onödig väntan på akuten
Primärvården gjorde motsvarande för de 65+ som inte var kända hos stadsdelen. Om läkare eller sjuksköterska bedömde att vård på sjukhus behövdes, fick den äldre åka direkt in till en avdelning på Östra för behandling.

Man kan säga att patienten gjordes inskrivningsklar redan i sitt hem och slapp därmed onödig väntan på akuten.

En viktig pusselbit var att primärvården på Hisingen anställde en mobil distriktssköterska för att göra hembesöken.

– Vi gjorde en processkartläggning där vi följde patientens väg genom sjukvården. Sedan satte vi oss ner allihop och med brukarens bästa för ögonen funderade på hur saker och ting kunde göras bättre, berättar Britta Schröder.

Priset delas ut av tidningen Äldreomsorg
– Det har varit ett fantastiskt roligt samarbete, ett givande och tagande från allas sida, där vi har satt den enskilde brukaren i fokus och låtit våra organisationers särintresse vara i bakgrunden.

Detsamma tycker juryn för Värdegrundspriset, som i sin motivering skriver att de båda cheferna har ”med gemensamma krafter och en pragmatisk hållning lyckats bryta ner ett byråkratiskt arbetssätt till förmån för ett arbetssätt som utgår från den äldre befolkningens behov. Modellen innebär en närsjukvård i samverkan där enskilda får hjälp vid rätt tid och på rätt vårdnivå samtidigt som samhällets resurser används på ett kostnadseffektivt sätt.”

Värdegrundspriset delas ut av tidningen Äldreomsorg för att lyfta fram goda exempel. Prissumman är på 15.000 kr vardera. Britta Schröder vet inte vad hon ska göra med prispengarna.

22 miljoner från SKL
– Först måste jag kolla med min chef om det är jag eller organisationen som får pengarna, det vet jag inte ännu.

Nu ska alltså modellen för in- och utskrivningsklara patienter införas i hela Göteborgsområdet, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Mölndal, primärvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gett 22 miljoner kronor till det arbetet, fördelat på tre år. Fast då sätts gränsen till alla som är 75 år eller äldre.