Ett projekt för att hitta metoder att dämpa oron hos dementa har gett både mindre användning av lugnande mediciner och laxermedel som positiv sidoeffekt. "Det har varit ett väldigt lyckat projekt", konstaterar Susanne Landhage, projektledare.

Under knappt ett år har 20 team från Göteborgs och Kungälvs kommun arbetat med metoder att minska oron hos personer med demenshandikapp.

17 av 20 team nådde målet

– Vi fick pengar till kompetensutveckling från Kompetensstegen och då fanns det ett önskemål att satsa på demens och oro, säger hon.

Totalt tolv team från Göteborg och åtta från Kungälv med fyra personer i varje sattes samman.

– En viktig del var att teamen var tvärprofessionella: sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter har varit några av de arbetsgrupper som deltagit, säger hon.

Av de 20 teamen har 17 klarat att nå målet att minska oron hos personer med demenshandikapp.

– En utgångspunkt i metodarbetet har varit att minska gapet mellan det vi vet och det vi gör, säger hon.

Har kontinuerligt mätt oron

På demenshemmet Nordgården på Örgrytehemmet arbetade ett av teamen. Där ändrade man bordsplaceringen, stängde av radion och såg till att diskmaskinen inte hördes. De boende fick bre sina smörgåsar själva och fick taktil massage vilket var högt uppskattat.

För att få fler tankar satte man upp en idélåda där personalen kunde posta förslag på åtgärder.

För att veta hur åtgärderna fallit ut har teamen med kontinuerligt mätt oron hos vårdtagarna utifrån en skala.

– Nu hoppas vi att det här ska leva kvar och att teamen ska fortsätta jobba målinriktat, säger Susanne Landhage.

För att det inte ska rinna ut i sanden ska nätverksträffar anordnas ett par tillfällen per år där man kan diskutera erfarenheter man gjort och få ny inspiration.

Positiv påverkan på arbetsmiljön

– Men nu blir det ändå upp till varje stadsdel att fortsätta på den inslagna vägen.

Arbetet med att förbättra demensvården borde vara särskilt prioriterad menar Susanne Landhage eftersom vi vet att antalet dementa kommer att öka kraftigt i framtiden när vi blir allt äldre.

Projektet hade även en andra uppgift – att personalen skulle få ett instrument att använda för att arbeta med förbättringar. Även i det fallet har resultatet blivit lyckat. 18 av 20 team upplevde att de hade fått ett sådant instrument.

– Personalen har tyckt att det har varit positivt att själva kunna påverka och förändra sin arbetssituation genom att mäta det mjuka och dokumentera det, säger hon.

– Dessutom påverkas även arbetsmiljön positivt. Om våra vårdtagare får det bättre får personalen per automatik en bättre arbetsmiljö. Särskilt tydligt blir detta på en enhet för personer med demenshandikapp där det är mycket oro, säger hon.

Fotnot:
Resultatet av projektet presenteras vid konferensen ”Bättre demensvård i väst” på Storan på fredag. Drottning Silvia besöker konferensen och träffar då vårdpersonal som ska berätta om sitt jobb.