Vilka förebyggande åtgärder har effekt på äldres hälsa och livskvalitet? För att söka svar på den frågan drar forskningsprojektet "Livslots för äldre" i gång vid årsskiftet. Målgruppen är alla över 80 år i Örgryte och Härlanda som klarar sig utan hemtjänst.

Från början av januari får de som ingår i målgruppen ett brev hem i lådan med en förfrågan om att delta i projektet. Målgruppen består av drygt 2.000 äldre och omfattar de som inte har någon insats alls från hemtjänsten eller som bara har trygghetslarm.

− Undersökningen ska vara vägledande för om och hur man ska jobba med förebyggande och hälsofrämjande arbete i framtiden, säger Lena Rudholm, projektledare för ”Livslots för äldre”.

Delas in i tre grupper

Ungefär 450 frivilliga deltagare behövs för att genomföra projektet. Dessa kommer att lottas in i tre olika grupper, varav en är en kontrollgrupp som får sedvanlig information.

De andra två grupperna erbjuds antingen ett förebyggande hembesök eller en utbildning med träffar i studiecirkelform. Vid hembesöket ges information om olika aktiviteter, som till exempel promenadgrupper och seniorgympa, samt tillfälle att identifiera risker för fallskador.

Utbildar om åldrandets villkor

Utbildningen består av ungefär sex träffar i grupper på sex personer.

− Syftet med utbildningen är att ge förståelse för åldrandets villkor och att ge redskap för att kunna hantera vardagliga aktiviteter för ett så självständigt liv som möjligt. Även här får man veta mer om olika fritidsaktiviteter, säger Lena Rudholm.

Utvärdering genom intervjuer

Projektet utvärderas sedan genom intervjuer i flera steg. Intervjuerna görs vid fyra tillfällen, efter tre och sex månader samt efter ett och två år, för att se om grupperna skiljer sig åt.

Utvärderingen genomförs av forskare från Vårdalinstitutet. I projektet ingår även primärvården.