Projekt Utväg i Göteborg har sedan 2003 hjälpt och stöttat våldsutsatta kvinnor och barn genom uppsökande verksamhet. Nu har projektet nominerats av Brottsförebyggande rådet som en av sju svenska finalister i i European crime prevention awards för nyskapande brottsförebyggande arbete. Årets tema är våld i nära relationer.

Den 11 oktober åker Eva-Lisa Olsson, projektledare, till Stockholm för att få diplom av justitieminister Beatrice Ask. Då kommer också det vinnande projektet att presenteras.
Vinnaren får senare i höst representera Sverige i Europafinalen i Lissabon.

Ringer upp och erbjuder hjälp

– Det är jättekul att vi blir uppmärksammade. Det har varit en lång och mödosam väg att bygga upp verksamheten, säger hon.

Projekt Utväg är ett samarbete mellan åklagare, polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och kriminalvården i Göteborg.

– Varje vecka hämtar vi polisanmälningar. Sedan ringer vi upp kvinnorna och erbjuder hjälp, säger hon.

Även männen söks upp, men först efter att polisförhör hållits.

Får bra betyg i universetsutvärdering

– Vi kontaktar männen först när säkerheten för kvinnorna upplevs tillräcklig säger Eva-Lisa Olsson.

De män som kommer till insikt om att de har problem med våld erbjuds att gå ett 27 veckor långt program där de träffar andra män i liknande situation.

– Kvinnor, män och barn går var för sig i grupper. Nu har vi två grupper för varje kategori i gång hela tiden.

För att bli nominerad till priset skulle verksamheten vara nyskapande, kunna repeteras i ett annat land och kvalitetssäkrad. Nyligen gjorde Göteborgs universitet en utvärdering där man gav projektet ett bra betyg.