Göteborgs öppenvårdsmottagning för spelberoende, som fått nya pengar av statliga Folkhälsoinstitutet fram till 2010, får från i år hela Västra Götaland som upptagningsområde. Sedan verksamheten startade hösten 2004 har cirka 70 personer fått behandling, två tredjedelar av dessa är män.

– Nu har vi hela Västra Götaland som upptagningsområde och ska förutom att ge behandling, även utbilda andra och sprida kunskaper om spelmissbruk, berättar projektledare Rebecka Rellmark.

Varje vecka ringer spelmissbrukare till öppenvårdsmottagningen på Hisingen för att få hjälp. Sedan hösten 2004 har man behandlat ett 70-tal spelmissbrukare.

Samtal om nätpoker ökar kraftigt

– De flesta befinner sig i en desperat situation där konsekvenserna är så stora av deras spelande att de inte ser någon utväg. Det är ofta stora skulder, hot om vräkning eller att någon i familjen vill lämna dem, säger Rebecka Rellmark, projektledare.

62AC.jpg
Spelmaskiner, oddset och trav är de klassiska fallgroparna, men nätpoker ökar kraftigt. För de kvinnor som tar kontakt är bingo en vanlig missbrukskälla.

– Av de vi behandlar är ungefär två tredjedelar män och en tredjedel kvinnor, säger Rebecka Rellmark.

Även anhöriga till spelberoende har möjlighet att få stöd i grupp.

Undvika tankefällor

Den behandlingsform man använder heter kognitiv beteendeterapi och den genomförs i små grupper. I korthet går det ut på att fokusera på problemen här och nu. Hur man ska gå mot spelfrihet.

– Vi försöker hitta de tankefällor som leder till att man spelar. Tankar som tillåter spel, det kan vara att man tror att man ska vinna bara man spelar lite mer, eller att en viss dag innebär särskilt mycket tur. Vi försöker byta sådana tankar mot mer realistiska, säger Rebecka.

För behandlingsgruppen visar hon ett 30-tal tankefällor, exempel som alla känner igen sig i. Deltagarna får sedan diskutera vad det är som inte stämmer och ge exempel på hur man kan tänka istället.

– Vi vill att deltagarna ska kunna se sitt beteende. Registrera sig själva, vad gör de och få dem att träna sig på att göra på andra sätt. På sikt ska det ge ett mer reflekterande beteende.

Lätt att trilla dit igen

Har man blivit kvitt sitt beroende bör man inte utsätta sig för spelande igen, anser Rebecka Rellmark.

– Det är i alla fall min personliga uppfattning.

Resultaten av behandlingen är olika, en del hoppar av, andra blir spelfria, medan en tredje kategori försöker begränsa sitt spelande.

– Det sista är en riskabel strategi som jag inte rekommenderar, säger hon.

Just nu pågår en studie på Karolinska Institutet i Stockholm för att se hur effektiv behandlingen av spelberoende är.

Ännu ingen hjälp för dataspelsberoende

En hel del föräldrar ringer och är oroliga för sina barn som spelar datorspel och onlinespel. Men tyvärr kan inte Rebecka och hennes kollegor hjälpa dessa ungdomar. Definitionen för att få hjälp av samhället är att det handlar om överdrivet spel om pengar, och finns inte pengar med i bilden får man ännu ingen hjälp.

– Men det kan bli så i framtiden. I ett projekt i Stockholm tittar man på just detta, säger hon.

Fram till dess finns ideella Spelberoendes förening ibland annat Göteborg.

Ger samma kickar

Spelberoende påminner en hel del om andra missbruk. Även om man inte tillför kroppen några substanser upplever man samma kickar och får ett liknande tunnelseende.

– Den kunskapen finns inte att det här faktiskt är en drog.

Människor tycks vara olika känsliga för att hamna i missbruk.

– Man kan ärva en ökad känslighet om det finns missbruk i släkten, men det är för den sakens skull inte säkert att man får problem.

Öppenvårdsmottagningen för spelberoende sorterar under nybildade Sociala resursförvaltningen. Pengarna från Folkhälsoinstitutet räcker till 2010. Fram till dess hoppas Rebecka Rellmark att mottagningen för spelberoende ska ha blivit permanent.