Unik satsning startar i höst. Personer som lever i hemlöshet är mer sexuellt utsatta och tar ofta större sexuella risker än andra. Med projektet ”Snacka sex” vill social resursförvaltning ge bättre tillgång till information, stöd och möjligheter att prata om sex. Projektet är det första i sitt slag i Sverige.

Under hösten startar projektet ”Snacka sex” på Göteborgs Stads akutboenden, kvinnoboenden och träningsboenden. Två projektledare ska erbjuda samtal i grupp med alla som vill.

– Meningen är inte att vi ska ha terapeutiska samtal om folks jobbiga erfarenheter, utan att på ett positivt och lustfyllt sätt ta upp det som de vi möter vill prata om, säger Eva-Maria Eriksson, projektledare.

Samma rätt till information
Forskning visar att det finns ett samband mellan missbruk och sexuellt risktagande, samt att kvinnor som lever i missbruk är mer utsatta för sexuellt våld än andra kvinnor. Satsningen grundar sig även i en vilja att ge samma rätt till information om sexualitet till alla.

– Alla människor har sexuella och reproduktiva rättigheter. Det innebär att man har rätt att bestämma över sin kropp och identitet, men också att man har rätt till information om sexualitet och samlevnad, säger Eva-Maria Eriksson.

Från relationer till sex mot ersättning
Samtalen kommer att ske i mindre grupper, med möjlighet för deltagarna att träffas flera gånger.

– Det kommer att finnas väldigt många olika saker som folk vill prata om, och vi vill anpassa oss till dem vi möter. Men det kan till exempel handla om relationer, samtycke, sex mot ersättning, säkrare sex och könssjukdomar.

Idén till Snacka sex kom från ett tidigare utbildningsprojekt om sexuell hälsa, hiv och missbruksbehandling riktat till personal som möter personer med missbruk och beroende i sitt arbete. Under det projektet framkom önskemål om att även erbjuda information och möjlighet att diskutera direkt till de boende.

Inte helt lätt att prata om
– Vår största utmaning nu är att hitta en form där vi kan sprida information på ett respektfullt sätt, utan att vara förminskande mot de vi möter. Och att skapa grupper som känns trygga nog för att prata om de här sakerna.

För även om många av deltagarna har breda sexuella erfarenheter är det sällan helt lätt att prata öppet om sex, konstaterar Eva-Maria Eriksson.

– Sexualitet är en del av allas liv, men det finns många tabun kring det. Det är till exempel lättare att säga att man har utslag på foten än att man har utslag i underlivet.

Projektet är det första i sitt slag i Sverige och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Under hösten kommer samtal att erbjudas på två boenden.