Fokus på funktion i Eriksbergshallen. Hallå där, Nicholas Singleton från GR, vad är det som händer på Eriksbergshallen idag och i morgon, 10–11 oktober?

– Det är en slags mässa som är riktade till personer som arbetar med människor med eller har intresse av området funktionshinder. När vi arrangerade mässan första gången 2003 var målgruppen bara personal, men de sista tre åren har vi expanderat och bjuder in alla som är intresserade.

Vem är det som står bakom arrangemanget?
– Det är Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, i samarbete med de 13 kommunerna i regionen. Verksamheterna inom Göteborgs Stad är väldigt engagerade i planeringen av mässan, men också väldigt aktiva på golvet, både som utställare och i seminarieprogrammet.

Vad kan man se och lära på mässan?
– Egentligen vill jag inte kalla det en mässa utan en mötesplats. För syftet är framför allt att människor som arbetar inom detta område ska mötas, lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Jag vet att det genom åren har skapats väldigt mycket kontakter och det är många som byter erfarenheter även mellan vårt arrangemang.

– Men i övrigt finns det allt möjligt att titta på och lära sig. Någon försöker svara på frågan om vilka utmaningar som möter unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på nätet, det finns möjlighet att prova på parasportaktiviteter, Hushållningssällskapet presenterar sitt nya projekt ”Välkommen på middag” och många av stadsdelarna inom Göteborg visar upp hur de arbetar på olika sätt för att möta och bemöta brukarnas behov.

Vad är det viktigaste med arrangemanget?
– Att det ska vara positiva dagar med fokus på den operativa verksamheten. Vi vill att det ska handla om personalen och brukarna och hur de arbetar i det dagliga för att utveckla verksamheterna. Mötesplats Funktionshinder är just en mötesplats som är till för att ge energi och skapa inspiration.

7652_2.jpg