Psykologenheten i Göteborgs Stad erbjuder samtalsstöd, konsultation, handledning, psykologbedömning och utbildning.  Främst vänder sig enheten till verksamheter inom Göteborgs Stad. Men enheten är också öppen för exempelvis kvinnojourer, friskolor, assistansföretag och privata aktörer inom vård- och omsorgboende. Det finns ett stort behov.

Maria Hägg, chef på psykologenheten.

– I den form vi är nu har vi funnits sedan i augusti 2019 då det bestämdes att det skulle finnas en gemensam psykologenhet för hela Göteborgs Stad, istället för flera geografiskt placerade. Efter omorganisationen 2021 har vi vår hemvist inom socialförvaltningen Hisingen, förklarar Maria Hägg som är chef på psykologenheten och fortsätter:

– Men vi servar fortsatt hela Göteborgs Stad och vi vänder oss också till flera olika typer av externa aktörer. Vi är en självbärande enhet, det betyder att vi inte ska gå med vinst, men vi ska bära våra kostnader.

Ett stort behov av professionellt stöd och hjälp

Psykologenheten har ett facit med många nöjda kunder/uppdragsgivare där insatsen enheten gjort verkligen åstadkommit en skillnad.

– Vår erfarenhet är att det finns inom många verksamheter i dag ett stort behov av att få professionellt stöd och hjälp för att på ett bra sätt komma vidare när något problem kan ha uppstått eller att något behöver utvecklas, säger Maria Hägg.

Stor bredd på verksamheten

Psykologenheten har i huvudsak sju verksamhetsområden. Det är socialtjänst, funktionshinder, vård- och omsorg, skolan, familjehem, kvinnojourer och adoptionsrådgivning.

Psykologenheten har en stor bredd i sin verksamhet och listan på vilka insatser som gjorts och görs är lång och visar på den bredden. Det handlar om direkt hjälp till chefer och medarbetare inom olika verksamheter. Till exempel med konsultation, handledning, krisstöd till personalgrupper eller kompetensutveckling.

Direkt stöd vid kriser

Ingvor Gunnarsson, ansvarig chef för vuxen- och psykologenheten på socialförvaltningen Hisingen.

Men det handlar också om att stötta enskilda klienter/kunder via en uppdragsgivare. Som till exempel psykologstöd till föräldrar i olika sammanhang, stöd till adoptivföräldrar, krisstöd vid ett dödsfall, stöd till barn och unga och handledning för familjehemsföräldrar.

Psykologenhetens mottagning ligger på Vågmästaregatan 1D på Hisingen men en hel del av arbetet som utförs också ute hos kunderna/uppdragsgivarna. Totalt arbetar tolv erfarna psykologer på enheten där Maria Hägg är chef.

Arbetar covidanpassat

Under covid-19 pandemin som råder är det också extra viktigt att se till allt man gör ska sker på ett coronasäkert sätt. Till exempel erbjuds olika former av digitala möten och konsultation på telefon. Men vissa insatser kräver att fysiskt möta en del av kunderna/uppdragsgivarna. Då vidtar man de åtgärder som krävs och covid-anpassar efter det situationen kräver.

– Vi ser också att det byggs upp ett stort behov av olika former av hjälp och stöd efter att pandemin är över, även nu under tiden den pågår, men kanske ändå främst efteråt.  Många har på sina arbeten utsatts för tunga och besvärliga händelser som kräver stöd och hjälp i efterhand, säger Ingvor Gunnarsson, ansvarig chef för vuxen- och psykologenheten på socialförvaltningen Hisingen.